ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

โรงเรียนที่้ update ข้อมูลในปี 2549-2550 แล้ว

รายชื่อโรงเรียนที่ update ข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้ว

ที่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน จังหวัด Update ล่าสุด

1 :

25500408

บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑

พระนครศรีอยุธยา

1/7/2011 12:44:17 PM

2 :

02910501

กำแพงวิทยา

สตูล

1/28/2011 1:17:37 PM

3 :

04830201

กะทู้วิทยา

ภูเก็ต

4/6/2011 5:58:52 PM

4 :

25500721

วัดพรหมสาคร*

สิงห์บุรี

5/1/2011 4:42:31 PM

5 :

04820501

ตะกั่วป่า

พังงา

5/5/2011 8:53:46 PM

6 :

25500119

บ้านโนนแดง*

ชัยภูมิ

5/21/2011 5:56:12 PM

7 :

25500112

บ้านชัฏฝาง*

ชัยนาท

5/24/2011 10:20:20 AM

8 :

06180501

คุรุประชาสรรค์

ชัยนาท

5/24/2011 10:29:53 AM

9 :

410014

อนุบาลมหาสารคาม

มหาสารคาม

6/13/2011 3:36:19 PM

10 :

25500593

ศึกษาสงเคราะห์จิตอารี

ลำปาง

6/17/2011 4:06:08 PM

11 :

07630401

แม่ระมาดวิทยาคม

ตาก

6/24/2011 11:33:21 AM

12 :

00100501

รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

กรุงเทพมหานคร

7/1/2011 7:54:39 PM

13 :

25500451

โพธิ์ไทรงามวิทยาคม

พิจิตร

7/4/2011 11:42:57 AM

14 :

220440

บ้านโพธิ์ประสาท

นครสวรรค์

7/7/2011 12:40:15 PM

15 :

25500301

ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง*

นครสวรรค์

7/8/2011 10:00:47 AM

16 :

04820101

ดีบุกพังงาวิทยายน

พังงา

7/14/2011 2:22:22 PM

17 :

500539

แม่สันวิทยา

ลำปาง

7/21/2011 11:25:13 AM

18 :

25500305

อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)*

นครสวรรค์

7/22/2011 11:37:06 AM

19 :

90214

สรรพยาวิทยา

ชัยนาท

7/27/2011 8:20:30 AM

20 :

64080105

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี

7/29/2011 9:29:47 PM

21 :

630110

บ้านพุน้ำร้อน

สุพรรณบุรี

8/2/2011 7:07:43 PM

22 :

08540401

สูงเม่นชนูปถัมภ์

แพร่

8/4/2011 1:23:21 PM

23 :

47020103

วัดหนองกันเกรา

ระยอง

8/8/2011 1:57:35 PM

24 :

10450901

หนองพอกวิทยา

ร้อยเอ็ด

8/9/2011 10:08:48 AM

25 :

25500178

สองแคววิทยาคม

เชียงใหม่

8/16/2011 3:17:36 PM

26 :

25500522

คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ยโสธร

8/17/2011 12:35:33 PM

27 :

540596

นาแก้วพิทยาคม

สกลนคร

8/19/2011 2:02:29 PM

28 :

25500213

บ้านโคกสว่าง*

นครนายก

8/22/2011 2:04:15 PM

29 :

25500303

อนุบาลท่าตะโก*

นครสวรรค์

8/22/2011 10:07:32 PM

30 :

04830103

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ภูเก็ต

8/23/2011 9:26:59 AM

31 :

06141201

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

8/25/2011 10:15:14 AM

32 :

25500675

วรนารีเฉลิม

สงขลา

8/25/2011 10:28:22 AM

33 :

34040101

อนุบาลปากพะยูน

พัทลุง

8/25/2011 10:45:12 AM

34 :

04011005

บ้านสุวรรณภูมิ

กำแพงเพชร

8/25/2011 11:07:29 AM

35 :

25500472

วัดถ้ำรงค์(ผ่านผดุง)*

เพชรบุรี

8/25/2011 11:09:54 AM

36 :

25500313

บ้านคอลอกาเว*

นราธิวาส

8/25/2011 11:15:11 AM

37 :

20070402

อนุบาลชุมพวงวิทยา

นครราชสีมา

8/25/2011 11:39:55 AM

38 :

25500791

นาดีพิทยาคม

หนองคาย

8/25/2011 11:47:16 AM

39 :

25500515

ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

แม่ฮ่องสอน

8/25/2011 11:47:35 AM

40 :

09430201

ท่าบ่อ

หนองคาย

8/25/2011 12:02:32 PM

41 :

63030203

วัดด่านช้าง

สุพรรณบุรี

8/25/2011 12:05:15 PM

42 :

04820201

เกาะยาววิทยา

พังงา

8/25/2011 12:05:59 PM

43 :

38080801

อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

เพชรบูรณ์

8/25/2011 12:22:49 PM

44 :

25500125

บ้านหนองหล่มคลองเตย*

ชัยภูมิ

8/25/2011 12:34:45 PM

45 :

25500317

อนุบาลนราธิวาส*

นราธิวาส

8/25/2011 12:43:22 PM

46 :

01120401

บางบัวทอง

นนทบุรี

8/25/2011 1:16:22 PM

47 :

470129

บ้านคลองขนุน

ระยอง

8/25/2011 1:50:30 PM

48 :

25500715

ชุมชนวัดไทยงาม*

สระบุรี

8/25/2011 1:58:29 PM

49 :

08571001

แม่สรวยวิทยาคม

เชียงราย

8/25/2011 2:47:44 PM

50 :

25500442

อนุบาลป่าบอน*

พัทลุง

8/25/2011 3:03:04 PM

51 :

680711

บ้านนาทม

อุดรธานี

8/25/2011 4:05:40 PM

52 :

25500260

บ้านสระสี่เหลี่ยม*

นครราชสีมา

8/25/2011 5:45:34 PM

53 :

71240103

บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

อุบลราชธานี

8/25/2011 9:30:52 PM

54 :

08501601

ฮอดพิทยาคม

เชียงใหม่

8/26/2011 9:24:17 AM

55 :

10490301

ดอนตาลวิทยา

มุกดาหาร

8/26/2011 9:38:08 AM

56 :

02950201

เบตง

ยะลา

8/26/2011 10:06:58 AM

57 :

08560401

เชียงม่วนวิทยาคม

พะเยา

8/26/2011 10:15:51 AM

58 :

25500692

บดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์)จังหวัดสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

8/26/2011 10:47:49 AM

59 :

200545

บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎณ์รังสรรค์)

นครราชสีมา

8/26/2011 11:02:43 AM

60 :

25500550

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ร้อยเอ็ด

8/26/2011 11:34:40 AM

61 :

25500177

บ้านทรายมูล*

เชียงใหม่

8/26/2011 2:19:58 PM

62 :

25500532

สตรียะลา

ยะลา

8/26/2011 3:21:32 PM

63 :

10370601

หัวตะพานวิทยาคม

อำนาจเจริญ

8/26/2011 3:47:18 PM

64 :

25500433

บ้านเขาปู่*

พัทลุง

8/26/2011 4:14:29 PM

65 :

30080601

วัดมุจลินทวาปีวิหาร

ปัตตานี

8/27/2011 7:28:56 AM

66 :

230164

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

นนทบุรี

8/29/2011 8:54:26 AM

67 :

25500267

พิมายสามัคคี 1

นครราชสีมา

8/29/2011 10:45:17 AM

68 :

04850201

ละอุ่นวิทยาคาร

ระนอง

8/29/2011 12:16:24 PM

69 :

25500665

เกาะแต้วพิทยาสรรค์

สงขลา

8/29/2011 12:57:19 PM

70 :

201292

หนองมะเขือ

นครราชสีมา

8/29/2011 2:20:03 PM

71 :

100408

บ้านโคกกุง

ชัยภูมิ

8/30/2011 10:21:21 AM

72 :

25500219

อนุบาลนครปฐม*

นครปฐม

8/31/2011 3:02:36 PM

73 :

05760201

เขาย้อยวิทยา

เพชรบุรี

9/1/2011 2:20:10 PM

74 :

25500093

บ้านเขาหินซ้อน*

ฉะเชิงเทรา

9/7/2011 10:23:26 AM

75 :

08500801

สะเมิงพิทยาคม

เชียงใหม่

9/7/2011 2:01:28 PM

76 :

201078

บ้านกุดโบสถ์

นครราชสีมา

9/10/2011 9:33:39 PM

77 :

25500583

เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)*

ลพบุรี

9/14/2011 7:53:00 AM

78 :

25500015

ชุมชนบ้านหลุมรัง*

กาญจนบุรี

9/20/2011 11:51:53 AM

79 :

25500804

คำแสนวิทยาสรรค์

หนองบัวลำภู

9/20/2011 12:43:40 PM

80 :

25500855

อนุบาลเมืองอุทัยธานี*

อุทัยธานี

9/21/2011 5:50:29 PM

81 :

120712

นครวิทยาคม

เชียงราย

9/27/2011 6:14:19 PM

82 :

25500542

บ้านกล้วยวิทยา*

ร้อยเอ็ด

10/3/2011 3:22:54 PM

83 :

100642

บ้านโนนหินลาดกุดกว้าง

ชัยภูมิ

10/4/2011 2:32:18 PM

84 :

71170401

บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

อุบลราชธานี

10/12/2011 10:13:40 AM

85 :

20410

บ้านหนองปลาไหล

กาญจนบุรี

10/13/2011 1:24:33 PM

86 :

67040101

ชุมชนวัดศีลขันธาราม

อ่างทอง

10/14/2011 3:07:23 PM

87 :

25500389

ยะหริ่ง*

ปัตตานี

10/18/2011 10:19:44 AM

88 :

25500221

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล*

นครปฐม

10/20/2011 7:11:23 PM

89 :

25500147

ศรีโพธิ์เงินวิทยา

เชียงราย

10/23/2011 9:27:31 AM

90 :

25500160

บ้านสันกำแพง*

เชียงใหม่

10/25/2011 10:26:23 AM

91 :

02950501

ยะหาศิรยานุกูล

ยะลา

10/28/2011 8:01:41 AM

92 :

550381

วัดทุ่งบัว

สงขลา

10/28/2011 11:50:01 AM

93 :

25500184

ชุมชนบ้านท่าข้าม*

เชียงใหม่

10/28/2011 3:30:05 PM

94 :

53210205

บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)

ศรีสะเกษ

10/31/2011 8:34:43 PM

95 :

25500277

บ้านหนองหว้า(ชะมายนุกูล)*

นครศรีธรรมราช

11/10/2011 1:55:43 PM

96 :

25500823

บ้านหมากแข้ง*

อุดรธานี

11/14/2011 10:17:22 AM

97 :

25500108

ชัยนาทพิทยาคม

ชัยนาท

11/24/2011 2:03:29 PM

98 :

10342101

โพธิ์ไทรพิทยาคาร

อุบลราชธานี

12/20/2011 1:14:13 PM

99 :

07660105

สระหลวงพิทยาคม

พิจิตร

1/17/2012 11:14:41 AM

100 :

08500901

ฝางชนูปถัมภ์

เชียงใหม่

1/23/2012 5:47:00 PM

101 :

10350801

เลิงนกทา

ยโสธร

1/26/2012 2:34:59 PM

102 :

130985

วัฒโนทัยพายัพ

เชียงใหม่

1/31/2012 8:12:30 AM

103 :

650158

บ้านดู่นาหนองไผ่

สุรินทร์

2/11/2012 12:10:58 PM

104 :

140330

วิเชียรมาตุ

ตรัง

2/13/2012 11:25:34 PM

105 :

25500842

อนุบาลบ้านก้องวิทยา*

อุดรธานี

2/27/2012 7:54:20 PM

106 :

25500493

บ้านบางเทา

ภูเก็ต

3/13/2012 5:11:48 PM

107 :

06140201

ท่าเรือ (นิตยานุกูล)

พระนครศรีอยุธยา

4/17/2012 3:13:23 PM

108 :

25500687

อนุบาลสตูล*

สตูล

4/18/2012 2:59:08 PM

109 :

25500869

มัธยมตระการพืชผล

อุบลราชธานี

4/24/2012 4:37:03 PM

110 :

02960102

นราสิกขาลัย

นราธิวาส

5/2/2012 9:10:35 PM

111 :

00102301

มัธยมวัดหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

5/11/2012 10:03:16 AM

112 :

25500850

อนุบาลบ้านโคก*

อุตรดิตถ์

5/24/2012 11:55:09 AM

113 :

25500421

ภูซางวิทยาคม

พะเยา

5/28/2012 10:06:09 AM

114 :

25500848

ท่าปลาอนุสรณ์ 1 *

อุตรดิตถ์

5/28/2012 4:15:07 PM

115 :

20288

วัดเบญพาด

กาญจนบุรี

6/14/2012 12:53:53 PM

116 :

09401501

หนองสองห้องวิทยา

ขอนแก่น

6/21/2012 8:42:54 AM

117 :

25500549

บ้านเหล่าฮก*

ร้อยเอ็ด

6/26/2012 11:13:35 AM

118 :

330010

อนุบาลพังงา

พังงา

6/27/2012 8:11:21 PM

119 :

400009

วิชิตสงคราม

ภูเก็ต

6/27/2012 8:21:03 PM

120 :

25500257

ชุมชนคงวิทยา*

นครราชสีมา

6/28/2012 11:15:26 AM

121 :

25500822

บ้านดอนเดื่อ*

อุดรธานี

6/30/2012 3:22:24 PM

122 :

25500737

วัดปลายนา*

สุพรรณบุรี

7/2/2012 9:48:40 AM

123 :

25500199

ตราษตระการคุณ

ตราด

7/3/2012 9:51:01 AM

124 :

25500194

วัดควนเมา*

ตรัง

7/4/2012 12:50:21 PM

125 :

25500087

บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิต 10*

ฉะเชิงเทรา

7/4/2012 4:31:26 PM

126 :

12210501

บ้านค่าย

ระยอง

7/6/2012 11:05:36 AM

127 :

07640301

คีรีมาศพิทยาคม

สุโขทัย

7/8/2012 8:30:30 AM

128 :

25500232

บ้านนาหว้า*

นครพนม

7/9/2012 7:38:42 PM

129 :

08501501

หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

เชียงใหม่

7/10/2012 12:39:57 PM

130 :

54170105

บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ

สกลนคร

7/10/2012 9:58:07 PM

131 :

55050201

บ้านกําแพงเพชร

สงขลา

7/13/2012 1:55:23 PM

132 :

25500046

วัชรวิทยา

กำแพงเพชร

7/18/2012 11:14:51 AM

133 :

25500640

ขุขันธ์

ศรีสะเกษ

7/19/2012 3:21:32 PM

134 :

42070201

อนุบาลปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน

7/20/2012 11:14:33 AM

135 :

25500452

โพธิธรรมสุวัฒน์

พิจิตร

7/23/2012 9:55:40 AM

136 :

20468

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

กาญจนบุรี เขต 1

7/25/2012 1:01:18 PM

137 :

12240105

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ฉะเชิงเทรา

7/27/2012 2:06:38 PM

138 :

08510301

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ลำพูน

8/7/2012 2:11:03 PM

139 :

04820401

ทุ่งโพธิ์วิทยา

พังงา

8/18/2012 12:54:08 PM

140 :

03901106

หาดใหญ่พิทยาคม

สงขลา

8/20/2012 1:34:37 PM

141 :

10460601

เขาวงพิทยาคาร

กาฬสินธุ์

8/24/2012 11:11:46 AM

142 :

25500238

อนุบาลนครราชสีมา*

นครราชสีมา

8/24/2012 2:59:44 PM

143 :

450862

ม่วงลาดวิทยาคาร

ร้อยเอ็ด

8/27/2012 10:16:41 AM

144 :

10370301

ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ

8/29/2012 9:24:27 PM

145 :

13150101

วัดเวฬุวัน

เชียงใหม่

9/6/2012 9:18:31 AM

146 :

530763

บ้านตะเคียนราม

ศรีสะเกษ

9/20/2012 7:21:15 PM

147 :

08510401

เวียงเจดีย์วิทยา

ลำพูน

9/23/2012 6:58:53 PM

148 :

07660701

สามง่ามชนูปถัมภ์

พิจิตร

9/24/2012 1:39:44 PM

149 :

04850102

สตรีระนอง

ระนอง

9/26/2012 10:40:43 AM

150 :

470186

ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต)

ระยอง

9/28/2012 9:45:08 PM

151 :

07600301

ชุมแสงชนูทิศ

นครสวรรค์

10/1/2012 10:00:21 AM

152 :

120501

บ้านโฮ่ง

เชียงราย

10/5/2012 9:54:17 AM

153 :

07530103

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

10/9/2012 1:35:01 AM

154 :

25500120

บ้านลาดชุมพล*

ชัยภูมิ

10/11/2012 9:59:27 PM

155 :

00100902

วชิรธรรมสาธิต

กรุงเทพมหานคร

10/12/2012 2:35:40 PM

156 :

10160201

ซับใหญ่วิทยาคม

ชัยภูมิ

10/13/2012 3:13:40 PM

157 :

130031

พุทธิโศภน

เชียงใหม่

10/15/2012 2:00:13 PM

158 :

10030101

ชุมชนชวนวิทยา

ชัยภูมิ

10/16/2012 2:01:49 PM

159 :

11360601

จัตุรัสวิทยาคาร

ชัยภูมิ

10/19/2012 12:17:35 PM

160 :

09410201

กุดจับประชาสรรค์

อุดรธานี

10/29/2012 9:53:05 AM

161 :

25500225

ธารน้ำใจ*

นครพนม

10/29/2012 11:14:44 AM

162 :

08560201

จุนวิทยาคม

พะเยา

11/12/2012 11:40:20 AM

163 :

49040409

วัดโพธิ์เกษตร

ลพบุรี

11/21/2012 11:04:18 AM

164 :

140219

หาดปากเมง

ตรัง

12/4/2012 12:57:45 PM

165 :

09400701

น้ำพองศึกษา

ขอนแก่น

12/18/2012 10:51:37 AM

166 :

25500205

บ้านตากประถมวิทยา*

ตาก

12/24/2012 10:59:24 PM

167 :

09401701

มัญจาศึกษา

ขอนแก่น

12/25/2012 10:45:02 AM

168 :

25500271

เบญจมราชูทิศ

นครศรีธรรมราช

1/6/2013 5:50:03 PM

169 :

25500468

วัดดอนไก่เตี้ย*

เพชรบุรี

1/28/2013 11:47:58 AM

170 :

25500694

เมืองสมุทรสงคราม*

สมุทรสงคราม

1/28/2013 11:59:58 AM

171 :

07600201

โกรกพระ

นครสวรรค์

1/29/2013 2:38:29 PM

172 :

02910102

พิมานพิทยาสรรค์

สตูล

2/5/2013 2:02:44 PM

173 :

06610103

พุทธมงคลวิทยา

อุทัยธานี

2/7/2013 10:55:22 PM

174 :

08050101

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ชลบุรี

2/11/2013 8:23:26 PM

175 :

25500443

อนุบาลป่าพยอม*

พัทลุง

2/26/2013 10:10:15 AM

176 :

25500852

บ้านไร่วิทยา

อุทัยธานี

3/1/2013 3:53:59 PM

177 :

90075

บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136

ชัยนาท

3/3/2013 11:53:15 PM

178 :

120716

แม่จันวิทยาคม

เชียงราย

3/16/2013 9:18:25 PM

179 :

640343

บ้านเขานาใน

สุราษฎร์ธานี

3/22/2013 2:36:17 PM

180 :

330180

คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

พังงา

3/22/2013 2:51:40 PM

181 :

25500489

บ้านหัวดง*

แพร่

3/25/2013 10:30:06 PM

182 :

680782

บ้านนาทรายน้ำรอด

อุดรธานี

4/1/2013 11:27:11 AM

183 :

07600901

ไพศาลีพิทยา

นครสวรรค์

4/3/2013 12:18:42 PM

184 :

300346

ราชประชานุเคราะห์ 40

ปัตตานี

4/3/2013 2:36:51 PM

185 :

40211

อนุบาลคลองขลุง

กำแพงเพชร

4/3/2013 4:40:03 PM

186 :

07600401

หนองบัว

นครสวรรค์

4/5/2013 2:54:03 PM

187 :

53041101

อนุบาลศรีประชานุกูล

ศรีสะเกษ

4/6/2013 8:26:00 PM

188 :

370064

วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

เพชรบุรี

4/9/2013 10:39:00 AM

189 :

05040106

ชุมชนบ้านชนบท

ขอนแก่น

4/9/2013 8:14:24 PM

190 :

25500025

ชุมชนนามะเขือวิทยา*

กาฬสินธุ์

4/10/2013 6:06:33 AM

191 :

740121

วัดคลองตาสูตรสามัคคี

สระแก้ว

4/10/2013 10:23:26 AM

192 :

25500467

บ้านแหลม*

เพชรบุรี

4/10/2013 2:08:16 PM

193 :

31130101

หงสประภาสประสิทธิ์

พระนครศรีอยุธยา

4/10/2013 3:20:19 PM

194 :

660329

บ้านนางิ้ว

หนองคาย

4/10/2013 4:30:32 PM

195 :

25500739

วัดทุ่งคอก*

สุพรรณบุรี

4/12/2013 8:17:52 PM

196 :

25500580

อนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์)*

ราชบุรี

4/15/2013 1:38:39 PM

197 :

520096

บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120

เลย

4/17/2013 10:31:39 AM

198 :

25500701

วังสมบูรณ์วิทยาคม

สระแก้ว

4/17/2013 2:29:45 PM

199 :

25500352

บ้านละหานทราย*(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

บุรีรัมย์

4/17/2013 3:50:07 PM

200 :

600277

บ้านมณีโชติสามัคคี

สระบุรี

4/17/2013 8:30:49 PM

201 :

570157

หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

สมุทรปราการ

4/18/2013 11:40:35 AM

202 :

25500881

ชุมชนบ้านหนองสะโน*

อุบลราชธานี

4/18/2013 2:48:51 PM

203 :

25500754

ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว*

สุราษฎร์ธานี

4/19/2013 9:07:33 AM

204 :

260783

บ้านลำนางรอง

บุรีรัมย์

4/19/2013 10:13:18 AM

205 :

520421

บ้านเพิ่ม

เลย

4/19/2013 10:48:23 AM

206 :

70080301

อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)

อุทัยธานี

4/19/2013 11:48:51 AM

207 :

25500856

อนุบาลลานสัก*

อุทัยธานี

4/20/2013 1:00:11 PM

208 :

04810401

คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

กระบี่

4/22/2013 12:29:16 AM

209 :

25500032

ท่าคันโทวิทยาคาร

กาฬสินธุ์

4/22/2013 2:53:03 PM

210 :

130265

บ้านแม่ปั๋ง

เชียงใหม่

4/23/2013 10:33:26 PM

211 :

20225

ไทรโยคใหญ่

กาญจนบุรี

4/24/2013 8:32:03 AM

212 :

25500693

อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)*

สมุทรปราการ

4/24/2013 12:47:47 PM

213 :

70295

บ้านอ่างเตย

ฉะเชิงเทรา

4/24/2013 2:52:42 PM

214 :

25500185

บ้านตุงลอย*

เชียงใหม่

4/25/2013 2:31:08 PM

215 :

380529

บ้านโคกมน

เพชรบูรณ์

4/25/2013 8:14:01 PM

216 :

12020102

อนุบาลเชียงของ

เชียงราย

4/25/2013 9:18:11 PM

217 :

05710702

ร่มเกล้า กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

4/27/2013 10:48:24 AM

218 :

25500875

บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)*

อุบลราชธานี

4/28/2013 1:40:55 PM

219 :

50158

อนุบาลเขาสวนกวาง

ขอนแก่น

4/29/2013 3:10:50 PM

220 :

10451501

เมยวดีพิทยาคม

ร้อยเอ็ด

4/30/2013 3:20:51 PM

221 :

25500094

บ้านห้วยตะปอก*

ฉะเชิงเทรา

5/1/2013 10:57:36 AM

222 :

10340301

โขงเจียมวิทยาคม

อุบลราชธานี

5/1/2013 6:17:44 PM

223 :

25500202

อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์*

ตราด

5/1/2013 9:23:17 PM

224 :

10370102

คึมใหญ่วิทยา

อำนาจเจริญ

5/2/2013 12:39:00 AM

225 :

08580401

แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"

แม่ฮ่องสอน

5/2/2013 10:37:26 AM

226 :

12250102

ปราจีนกัลยาณี

ปราจีนบุรี

5/2/2013 8:31:43 PM

227 :

22150202

บ้านปางสวรรค์

นครสวรรค์

5/2/2013 10:26:32 PM

228 :

12220201

ขลุงรัชดาภิเษก

จันทบุรี

5/5/2013 8:14:42 AM

229 :

12220701

สอยดาววิทยา

จันทบุรี

5/8/2013 8:53:47 AM

230 :

25500161

ยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

5/8/2013 11:39:07 AM

231 :

07670901

น้ำหนาววิทยาคม

เพชรบูรณ์

5/12/2013 1:54:38 PM

232 :

25500228

บ้านแสนพันหมันหย่อน*

นครพนม

5/14/2013 2:04:07 PM

233 :

25500369

วัดเขียนเขต*

ปทุมธานี

5/15/2013 3:30:16 PM

234 :

540581

บ้านนาสีนวล

สกลนคร

5/15/2013 9:59:35 PM

235 :

25500192

บ้านบางเป้า

ตรัง

5/16/2013 10:35:02 AM

236 :

240031

บ้านมะนังกาหยี

นราธิวาส

5/17/2013 11:32:11 AM

237 :

320295

พญาลอวิทยาคม

พะเยา

5/17/2013 12:21:30 PM

238 :

08500701

แม่ริมวิทยาคม

เชียงใหม่

5/17/2013 1:04:57 PM

239 :

08501301

สันกำแพง

เชียงใหม่

5/20/2013 12:43:25 PM

240 :

02961201

สวนพระยาวิทยา

นราธิวาส

5/21/2013 10:15:15 AM

241 :

710678

บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง

อุบลราชธานี

5/21/2013 10:40:54 AM

242 :

25500682

บ้านท่าน้ำเค็มใต้*

สตูล

5/22/2013 4:39:49 PM

243 :

120213

บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)

เชียงราย

5/24/2013 11:31:47 AM

244 :

25500387

เดชะปัตตนยานุกูล

ปัตตานี

5/27/2013 2:43:47 PM

245 :

710157

บ้านนาโพธิ์กลาง

อุบลราชธานี

5/28/2013 9:27:05 PM

246 :

260185

บ้านเขว้า

บุรีรัมย์

5/29/2013 2:14:07 PM

247 :

200316

บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

นครราชสีมา

5/29/2013 3:35:32 PM

248 :

210765

วัดสระไคร

นครศรีธรรมราช

5/30/2013 2:55:07 PM

249 :

41120102

บ้านหนองแสง

มหาสารคาม

6/5/2013 11:13:15 AM

250 :

25500745

สามชุกรัตนโภคาราม

สุพรรณบุรี

6/7/2013 9:15:42 AM

251 :

08501401

สันทรายวิทยาคม

เชียงใหม่

6/9/2013 10:22:24 AM

252 :

440150

พัฒนาบาลอ

ยะลา

6/10/2013 4:28:25 PM

253 :

700273

การุ้งวิทยาคม

อุทัยธานี

6/12/2013 9:44:05 AM

254 :

210259

ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช

6/13/2013 11:15:54 AM

255 :

06610701

ลานสักวิทยา

อุทัยธานี

6/13/2013 11:51:18 AM

256 :

36060704

บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)

พิษณุโลก

6/14/2013 1:13:29 PM

257 :

25500832

อนุบาลกุมภวาปี

อุดรธานี

6/17/2013 9:41:37 AM

258 :

700179

บ้านทุ่งมน

อุทัยธานี

6/22/2013 2:30:36 PM

259 :

07620301

คลองลานวิทยา

กำแพงเพชร

6/26/2013 12:56:22 PM

260 :

670157

วัดศรีบัวทอง

อ่างทอง

7/2/2013 3:06:55 PM

261 :

12201001

บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

ชลบุรี

7/3/2013 1:14:14 PM

262 :

25500189

สภาราชินี

ตรัง

7/3/2013 3:36:50 PM

263 :

05720601

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

สุพรรณบุรี

7/6/2013 2:30:49 PM

264 :

07620401

ขาณุวิทยา

กำแพงเพชร

7/8/2013 9:51:41 PM

265 :

450015

บ้านเล้าวิทยาคาร

ร้อยเอ็ด

7/17/2013 1:49:07 PM

266 :

25500752

อนุบาลสุราษฎร์ธานี*

สุราษฎร์ธานี

7/18/2013 3:17:07 PM

267 :

25500097

วัดเปี่ยมนิโครธาราม

ฉะเชิงเทรา

7/19/2013 4:10:13 PM

268 :

680332

ดอนตาลดงบังวิทยา

อุดรธานี

7/19/2013 10:11:46 PM

269 :

25500839

กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์*

อุดรธานี

7/24/2013 1:39:12 PM

270 :

00104801

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

7/24/2013 10:12:53 PM

271 :

25500841

อนุบาลชุมชนน้ำโสม*

อุดรธานี

7/26/2013 11:50:18 AM

272 :

25500774

ท่าตูมประชาเสริมวิทย์

สุรินทร์

7/30/2013 12:07:27 PM

273 :

720119

ศีลาจารพิพัฒน์

กรุงเทพมหานคร1

7/31/2013 2:23:32 PM

274 :

220129

ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

นครสวรรค์

8/1/2013 8:59:55 AM

275 :

01120201

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

นนทบุรี

8/1/2013 2:49:15 PM

276 :

25500396

บ้านกะลาพอ*

ปัตตานี

8/2/2013 11:11:11 AM

277 :

25500001

คลองพน*

กระบี่

8/2/2013 3:13:30 PM

278 :

25500749

วัดภูเขาทอง*

สุราษฎร์ธานี

8/3/2013 2:51:51 PM

279 :

25500459

บ้านแม่ระกา*

พิษณุโลก

8/7/2013 12:49:22 PM

280 :

410421

บ้านเม็กดำ

มหาสารคาม

8/7/2013 1:15:11 PM

281 :

25500203

อนุบาลวัดคลองใหญ่*

ตราด

8/9/2013 8:53:18 AM

282 :

04810201

พนมเบญจา

กระบี่

8/9/2013 3:43:59 PM

283 :

10440301

โกสุมวิทยาสรรค์

มหาสารคาม

8/13/2013 10:47:50 AM

284 :

25500528

บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า*

ยโสธร

8/15/2013 11:50:17 AM

285 :

25500181

จอมทอง

เชียงใหม่

8/19/2013 3:08:14 PM

286 :

25500146

อนุบาลแม่ลาว*

เชียงราย

8/22/2013 10:16:57 PM

287 :

100264

บ้านท่าโป่ง

ชัยภูมิ

8/23/2013 10:12:41 AM

288 :

25500121

บ้านโหล่นสามัคคี*

ชัยภูมิ

8/23/2013 11:48:58 PM

289 :

25500004

เมืองกระบี่

กระบี่

9/9/2013 9:56:01 AM

290 :

25500140

เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

เชียงราย

9/9/2013 1:58:01 PM

291 :

25500133

วัดพิชัยยาราม*

ชุมพร

9/10/2013 3:16:53 PM

292 :

03841501

เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี

9/12/2013 1:17:19 PM

293 :

08560302

ฝายกวางวิทยาคม

พะเยา

9/17/2013 1:56:51 PM

294 :

500487

ชุมชนบ้านจัววิทยา

ลำปาง

9/28/2013 9:35:59 AM

295 :

690105

อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)

อุตรดิตถ์

10/2/2013 2:10:25 PM

296 :

12070101

บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

เชียงราย

10/10/2013 11:20:58 AM

297 :

25500423

อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)*

พะเยา

10/10/2013 2:03:15 PM

298 :

700271

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

อุทัยธานี

10/10/2013 6:09:35 PM

299 :

25500327

บ่อสวกวิทยาคาร

น่าน

10/18/2013 8:47:49 AM

300 :

04820801

ท้ายเหมืองวิทยา

พังงา

10/18/2013 9:17:54 PM

301 :

08540701

วังชิ้นวิทยา

แพร่

10/21/2013 10:54:38 AM

302 :

240152

ชุมชนสหพัฒนา

นราธิวาส

10/21/2013 12:08:21 PM

303 :

08540301

ลองวิทยา

แพร่

10/21/2013 4:32:27 PM

304 :

04920105

สภาราชินี 2

ตรัง

10/21/2013 10:06:51 PM

305 :

25500782

ศรีณรงค์พิทยาลัย

สุรินทร์

10/25/2013 9:04:10 AM

306 :

07530301

ท่าปลาประชาอุทิศ

อุตรดิตถ์

10/25/2013 2:05:53 PM

307 :

05770301

ทับสะแกวิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

10/31/2013 6:16:14 PM

308 :

280252

ปากน้ำปราณวิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

11/5/2013 4:27:58 PM

309 :

06190501

หนองแซงวิทยา

สระบุรี

11/6/2013 2:27:06 PM

310 :

450448

บ้านแห่

ร้อยเอ็ด

11/6/2013 6:36:24 PM

311 :

260743

บ้านตาเหล็ง

บุรีรัมย์

11/8/2013 2:13:28 PM

312 :

07601301

แม่วงก์พิทยาคม

นครสวรรค์

11/28/2013 5:54:23 PM

313 :

33040307

คุระบุรี

พังงา

1/7/2014 10:19:04 AM

314 :

370260

ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

เพชรบุรี

1/21/2014 11:17:19 AM

315 :

25500516

อนุบาลขุนยวม*

แม่ฮ่องสอน

1/27/2014 5:17:58 PM

316 :

02961001

สุไหงโก-ลก

นราธิวาส

2/6/2014 2:46:33 PM

317 :

30500

หนองอีบุตรไพรเวทย์

กาฬสินธุ์

3/3/2014 2:16:02 PM

318 :

140343

คันธพิทยาคาร

ตรัง

3/13/2014 9:15:25 AM

319 :

310296

วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)

พระนครศรีอยุธยา

3/18/2014 10:04:32 AM

320 :

07670402

เมืองราดวิทยาคม

เพชรบูรณ์

3/18/2014 3:24:27 PM

321 :

420351

ราชประชานุเคราะห์ 22

แม่ฮ่องสอน

3/19/2014 2:09:16 PM

322 :

350404

วังโมกข์พิทยาคม

พิจิตร

3/19/2014 3:33:22 PM

323 :

340180

บ้านพรุนายขาว

พัทลุง

3/24/2014 3:51:08 PM

324 :

90212

สาครพิทยาคม

ชัยนาท

3/26/2014 11:54:57 AM

325 :

380501

ชุมชนบ้านวังพิกุล

เพชรบูรณ์

3/26/2014 12:10:28 PM

326 :

04920302

ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

ตรัง

3/26/2014 12:43:05 PM

327 :

25500609

วัดทากาศ*

ลำพูน

3/26/2014 1:42:41 PM

328 :

25500872

บ้านนาโพธิ์*

อุบลราชธานี

3/26/2014 3:39:32 PM

329 :

25500148

จันจว้าวิทยาคม

เชียงราย

3/27/2014 10:39:45 AM

330 :

120729

แม่ต๋ำวิทยา

เชียงราย

3/28/2014 4:32:54 AM

331 :

600236

บ้านซับสนุ่น

สระบุรี

3/29/2014 4:01:49 PM

332 :

52130203

บ้านโนนสวรรค์

เลย

3/30/2014 9:06:08 AM

333 :

240081

ราชประชานุเคราะห์ 9

นราธิวาส

3/30/2014 8:39:18 PM

334 :

07620801

ทุ่งทรายวิทยา

กำแพงเพชร

3/30/2014 10:00:08 PM

335 :

25500383

ประจันตราษฎร์บำรุง

ปราจีนบุรี

3/31/2014 2:16:15 PM

336 :

25500716

ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)*

สระบุรี

3/31/2014 5:00:36 PM

337 :

25500165

บ้านบ่อแก้ว*

เชียงใหม่

3/31/2014 9:37:40 PM

338 :

04850301

กะเปอร์วิทยา

ระนอง

4/1/2014 11:40:00 AM

339 :

130545

วัดยั้งเมิน

เชียงใหม่

4/1/2014 11:47:53 AM

340 :

140347

สามัคคีศึกษา

ตรัง

4/1/2014 12:24:14 PM

341 :

25500357

อนุบาลหนองหงส์*

บุรีรัมย์

4/3/2014 1:53:58 PM

342 :

750102

นาเจริญหนองแดง

อำนาจเจริญ

4/6/2014 8:51:45 AM

343 :

04920501

สิเกาประชาผดุงวิทย์

ตรัง

4/7/2014 8:55:52 PM

344 :

25500808

โพธิ์ทอง "จินดามณี"

อ่างทอง

4/9/2014 11:20:51 AM

345 :

25500814

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

อ่างทอง

4/9/2014 3:04:32 PM

346 :

03840701

ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี

4/9/2014 3:37:47 PM

347 :

150062

ชุมชนวัดแสนตุ้ง

ตราด

4/9/2014 4:59:38 PM

348 :

680445

บ้านนายูง

อุดรธานี

4/10/2014 9:35:01 AM

349 :

20319

บ้านหนองประดู่

กาญจนบุรี

4/10/2014 9:48:54 AM

350 :

06170401

พรหมบุรีรัชดาภิเษก

สิงห์บุรี

4/10/2014 10:32:22 AM

351 :

520173

บ้านห้วยมุ่น

เลย

4/12/2014 8:55:57 PM

352 :

25500264

ชุมชนโนนแดง*

นครราชสีมา

4/18/2014 2:22:10 PM

353 :

00104401

ศรีพฤฒา

กรุงเทพมหานคร

4/21/2014 8:36:18 PM

354 :

09420901

ศรีสงครามวิทยา

เลย

4/22/2014 11:55:52 AM

355 :

62010203

วัดคุ้งยางใหญ่

สุโขทัย

4/22/2014 4:18:59 PM

356 :

630474

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

สุพรรณบุรี

4/22/2014 4:57:18 PM

357 :

550427

วัดนารังนก

สงขลา

4/22/2014 6:36:45 PM

358 :

700242

บ้านห้วยเปล้า

อุทัยธานี

4/24/2014 10:49:03 AM

359 :

25500636

บ้านตาโกน*

ศรีสะเกษ

4/24/2014 1:40:02 PM

360 :

07650104

เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

พิษณุโลก

4/25/2014 12:34:48 PM

361 :

25500386

อนุบาลเมืองปราจีนบุรี*

ปราจีนบุรี

4/27/2014 10:20:28 AM

362 :

11360201

บ้านเขว้าวิทยายน

ชัยภูมิ

4/28/2014 10:52:45 AM

363 :

25500624

ภูกระดึง*

เลย

4/28/2014 1:29:09 PM

364 :

280217

บ้านลาดวิถี

ประจวบคีรีขันธ์

4/28/2014 7:29:01 PM

365 :

640353

บ้านอรุโณทัย

สุราษฎร์ธานี

4/29/2014 2:44:24 PM

366 :

25500164

บ้านนาบุญโหล่งขอด*

เชียงใหม่

4/29/2014 4:46:02 PM

367 :

700075

วัดหนองบัว

อุทัยธานี

4/29/2014 4:51:26 PM

368 :

07650901

เนินมะปรางศึกษาวิทยา

พิษณุโลก

4/29/2014 5:46:08 PM

369 :

25500788

อนุบาลศรีเชียงใหม่*

หนองคาย

4/30/2014 3:47:07 PM

370 :

25500298

บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ*

นครสวรรค์

5/1/2014 11:37:07 AM

371 :

370212

บ้านยางน้ำกลัดใต้

เพชรบุรี

5/1/2014 6:10:47 PM

372 :

25500812

อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

อ่างทอง

5/2/2014 11:04:28 AM

373 :

07650701

วัดโบสถ์ศึกษา

พิษณุโลก

5/2/2014 11:57:40 AM

374 :

370175

วัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา)

เพชรบุรี

5/2/2014 12:00:56 PM

375 :

25500733

อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)*

สุโขทัย

5/2/2014 12:37:18 PM

376 :

25500607

บ้านหนองเกิด*

ลำพูน

5/4/2014 12:23:53 AM

377 :

220634

หนองกรดพิทยาคม

นครสวรรค์

5/4/2014 11:24:53 PM

378 :

72050505

สายน้ำทิพย์

กรุงเทพมหานคร

5/6/2014 5:36:09 AM

379 :

07620501

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

กำแพงเพชร

5/6/2014 3:06:29 PM

380 :

25500717

อนุบาลทับกวาง*

สระบุรี

5/6/2014 3:18:01 PM

381 :

90210

ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท

ชัยนาท

5/7/2014 10:03:05 AM

382 :

25500090

วัดประชาบำรุง*

ฉะเชิงเทรา

5/7/2014 12:02:05 PM

383 :

25500673

วัดเทพชุมนุม*

สงขลา

5/7/2014 2:20:37 PM

384 :

01010405

อุตรกิจ

กระบี่

5/7/2014 5:05:46 PM

385 :

400032

หงษ์หยกบำรุง

ภูเก็ต

5/8/2014 12:27:16 AM

386 :

120664

บ้านห้วยหมากเอียก

เชียงราย

5/8/2014 6:42:39 AM

387 :

12210401

วังจันทร์วิทยา

ระยอง

5/8/2014 9:35:14 AM

388 :

25500616

ชุมชนบ้านปากห้วย*

เลย

5/8/2014 12:47:08 PM

389 :

470225

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

ระยอง

5/8/2014 1:21:30 PM

390 :

20280301

กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)

นครราชสีมา

5/8/2014 1:58:21 PM

391 :

27060107

คลองบ้านพร้าว

ปทุมธานี

5/8/2014 2:07:32 PM

392 :

09410501

โนนสะอาดพิทยาสรรค์

อุดรธานี

5/8/2014 3:35:48 PM

393 :

25500619

บ้านแสงภา*

เลย

5/8/2014 5:03:44 PM

394 :

07661201

วชิรบารมีพิทยาคม

พิจิตร

5/8/2014 6:31:31 PM

395 :

25500699

บ้านพรหมนิมิตร*

สระแก้ว

5/8/2014 7:16:40 PM

396 :

25500702

อนุบาลคลองหาด*

สระแก้ว

5/8/2014 9:43:32 PM

397 :

25500830

วังสามหมอวิทยาคาร

อุดรธานี

5/9/2014 11:29:19 AM

398 :

650841

โนนเทพ

สุรินทร์

5/9/2014 12:15:24 PM

399 :

350390

ห้วยยาวพิทยาคม

พิจิตร

5/9/2014 1:15:51 PM

400 :

640578

บางสวรรค์วิทยาคม

สุราษฎร์ธานี

5/10/2014 3:00:42 PM

401 :

25500415

งำเมืองวิทยาคม

พะเยา

5/10/2014 8:38:20 PM

402 :

25500141

อนุบาลเมืองเชียงราย*(สันทรายราษฎร์ดรุณ)

เชียงราย

5/11/2014 8:25:25 AM

403 :

25500014

ชุมชนบ้านหนองฝ้าย

กาญจนบุรี

5/12/2014 2:10:51 PM

404 :

510245

บ้านไม้ตะเคียน

ลำพูน

5/14/2014 3:03:16 PM

405 :

25500151

แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เชียงราย

5/14/2014 5:23:49 PM

406 :

660502

โคกคอนวิทยาคม

หนองคาย

5/14/2014 6:19:35 PM

407 :

120720

บ้านแซววิทยาคม

เชียงราย

5/15/2014 8:43:33 AM

408 :

05720201

ธรรมโชติศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

5/15/2014 5:14:12 PM

409 :

140355

นาโยงวิทยาคม

ตรัง

5/15/2014 10:06:17 PM

410 :

130227

บ้านเหมืองแร่

เชียงใหม่

5/16/2014 9:46:18 AM

411 :

210777

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

5/17/2014 9:45:55 PM

412 :

380595

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

5/19/2014 9:55:02 AM

413 :

420087

ร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริ

แม่ฮ่องสอน

5/19/2014 9:46:17 PM

414 :

12230102

สตรีประเสริฐศิลป์

ตราด

5/19/2014 11:47:37 PM

415 :

280044

บ้านดอนกลาง

ประจวบคีรีขันธ์

5/20/2014 8:39:59 AM

416 :

25500475

เมืองเพชรบูรณ์*

เพชรบูรณ์

5/20/2014 10:08:52 AM

417 :

66010501

ราชประชานุเคราะห์ 14

หนองคาย

5/20/2014 11:18:15 AM

418 :

25500373

วัดหนองหอย*

ประจวบคีรีขันธ์

5/20/2014 1:00:51 PM

419 :

25500012

วัดอินทาราม

กาญจนบุรี

5/20/2014 2:17:25 PM

420 :

711111

สหธาตุศึกษา

อุบลราชธานี

5/20/2014 3:36:26 PM

421 :

62012017

มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

5/20/2014 7:39:03 PM

422 :

01110201

บางบ่อวิทยาคม

สมุทรปราการ

5/21/2014 10:42:39 AM

423 :

660519

กุดบงพิทยาคาร

หนองคาย

5/21/2014 2:00:10 PM

424 :

09431001

ปากคาดพิทยาคม

หนองคาย

5/21/2014 2:06:12 PM

425 :

25500345

ประโคนชัยพิทยาคม

บุรีรัมย์

5/21/2014 5:44:49 PM

426 :

25500480

บ้านโคกรังน้อย*

เพชรบูรณ์

5/22/2014 9:39:39 AM

427 :

150072

บ้านคลองมะขาม

ตราด

5/22/2014 3:47:04 PM

428 :

260515

บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

บุรีรัมย์

5/23/2014 2:10:11 PM

429 :

25500520

ทองสวัสดิ์วิทยาคาร

แม่ฮ่องสอน

5/23/2014 2:56:30 PM

430 :

690120

บ้านน้ำหมัน

อุตรดิตถ์

5/24/2014 4:11:32 PM

431 :

30600

สามขาสว่างวิทย์

กาฬสินธุ์

5/25/2014 1:25:46 PM

432 :

10460801

ห้วยเม็กวิทยาคม

กาฬสินธุ์

5/26/2014 9:12:21 AM

433 :

25500667

บ้านม่วงงาม*

สงขลา

5/26/2014 2:38:56 PM

434 :

13100403

ไทยรัฐวิทยา 12

เชียงใหม่

5/26/2014 3:36:53 PM

435 :

01730701

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

นครปฐม

5/26/2014 3:48:00 PM

436 :

66150101

บ้านโนนสวรรค์

หนองคาย

5/27/2014 10:39:32 AM

437 :

10340501

เขมราฐพิทยาคม

อุบลราชธานี

5/27/2014 4:20:16 PM

438 :

460064

บ้านบางหิน

ระนอง

5/27/2014 8:23:02 PM

439 :

25500241

บ้านหนองยาง*

นครราชสีมา

5/28/2014 1:01:41 PM

440 :

680140

บ้านสงเปลือยดงสามสิบ

อุดรธานี

5/29/2014 11:04:03 AM

441 :

10342401

ดอนมดแดงวิทยาคม

อุบลราชธานี

5/30/2014 10:08:15 AM

442 :

620057

วัดคุ้งยาง

สุโขทัย

5/30/2014 3:50:58 PM

443 :

10340801

นาจะหลวย

อุบลราชธานี

5/30/2014 4:07:42 PM

444 :

711120

นาส่วงวิทยา

อุบลราชธานี

5/30/2014 4:09:19 PM

445 :

711126

ดงสว่างวิทยา

อุบลราชธานี

5/30/2014 4:09:23 PM

446 :

711124

ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

อุบลราชธานี

5/30/2014 4:09:55 PM

447 :

25500864

ศรีปทุมพิทยาคาร

อุบลราชธานี

5/30/2014 4:09:59 PM

448 :

25500868

พังเคนพิทยา

อุบลราชธานี

6/1/2014 1:48:39 PM

449 :

25500127

ร่วมราษฏร์วิทยานุกูล

ชัยภูมิ

6/2/2014 9:58:36 AM

450 :

40396

บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต

กำแพงเพชร

6/2/2014 10:18:21 AM

451 :

25500403

วัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)*

พระนครศรีอยุธยา

6/2/2014 10:37:11 AM

452 :

25500176

บ้านกาด(เขมวังส์ราษฏร์รังสฤษดิ์)*

เชียงใหม่

6/3/2014 8:32:02 AM

453 :

410553

บ้านห้วยแคนโนนสูง

มหาสารคาม

6/4/2014 7:44:47 PM

454 :

340270

หานโพธิ์พิทยาคม

พัทลุง

6/4/2014 9:58:56 PM

455 :

20150901

ชุมชนประทาย

นครราชสีมา

6/6/2014 9:21:32 AM

456 :

03180103

โคกประสิทธิ์วิทยา

กาฬสินธุ์

6/10/2014 9:35:38 AM

457 :

25500142

อนุบาลเวียงชัย*

เชียงราย

6/10/2014 1:39:11 PM

458 :

12200901

สัตหีบวิทยาคม

ชลบุรี

6/11/2014 9:04:47 AM

459 :

25500574

อนุบาลปากท่อ*

ราชบุรี

6/12/2014 1:14:09 PM

460 :

711130

นาโพธิ์วิทยา

อุบลราชธานี

6/12/2014 1:59:59 PM

461 :

12220301

ท่าใหม่

จันทบุรี

6/13/2014 8:51:01 AM

462 :

150105

ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)

ตราด

6/13/2014 11:11:49 AM

463 :

25500689

วัดสวนส้ม*

สมุทรปราการ

6/14/2014 4:45:07 PM

464 :

12241001

มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

6/16/2014 12:02:15 AM

465 :

06141601

บ้านแพรกประชาสรรค์

พระนครศรีอยุธยา

6/16/2014 9:09:50 AM

466 :

25500649

บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา

สกลนคร

6/16/2014 10:59:48 AM

467 :

540615

บ้านกกปลาซิวนาโด่

สกลนคร

6/16/2014 12:57:32 PM

468 :

25500291

วัดประทุมทายการาม*

นครศรีธรรมราช

6/16/2014 4:25:17 PM

469 :

25500877

สำโรงวิทยาคาร

อุบลราชธานี

6/17/2014 9:45:18 AM

470 :

14040501

บ้านปะเหลียน

ตรัง

6/17/2014 2:28:07 PM

471 :

25500678

บ้านนา

สงขลา

6/19/2014 5:17:55 AM

472 :

08521301

เมืองปานวิทยา

ลำปาง

6/20/2014 10:45:45 AM

473 :

11330301

กันทรารมณ์

ศรีสะเกษ

6/20/2014 10:48:43 AM

474 :

02940901

สุวรรณไพบูลย์

ปัตตานี

6/21/2014 5:49:16 AM

475 :

73070101

ชุมชนเมืองหนองสูง

มุกดาหาร

6/23/2014 10:39:00 AM

476 :

25500646

บ้านนาอ่างม่วงคำ(อ.นาตาล)*

สกลนคร

6/24/2014 11:38:55 AM

477 :

09401002

บ้านลานวิทยาคม

ขอนแก่น

6/25/2014 9:18:39 AM

478 :

15060104

อนุบาลเกาะกูด

ตราด

6/25/2014 11:18:37 AM

479 :

25500438

วัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์)

พัทลุง

6/25/2014 2:44:55 PM

480 :

25500500

มหาวิชานุกูล

มหาสารคาม

6/26/2014 4:27:37 PM

481 :

240350

เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นราธิวาส

6/27/2014 9:39:25 AM

482 :

25500518

อนุบาลแม่ฮ่องสอน*

แม่ฮ่องสอน

6/27/2014 9:55:45 AM

483 :

05750103

ท้ายหาด

สมุทรสงคราม

6/27/2014 2:08:03 PM

484 :

02940501

ศิริราษฏร์สามัคคี

ปัตตานี

6/30/2014 3:06:55 PM

485 :

02960801

เวียงสุวรรณวิทยาคม

นราธิวาส

7/1/2014 11:46:50 AM

486 :

600315

พระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

สระบุรี

7/1/2014 10:42:40 PM

487 :

300218

บ้านจะเฆ่

ปัตตานี

7/2/2014 10:42:12 AM

488 :

300304

บ้านน้ำดำ

ปัตตานี

7/2/2014 12:49:37 PM

489 :

25500143

ชุมชนบ้านสันจำปา*

เชียงราย

7/3/2014 9:15:48 AM

490 :

45081001

โสภาพพิทยาภรณ์

ร้อยเอ็ด

7/3/2014 10:18:11 AM

491 :

25500284

ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

นครศรีธรรมราช

7/3/2014 2:35:55 PM

492 :

10490501

คำชะอีวิทยาคาร

มุกดาหาร

7/4/2014 10:38:22 AM

493 :

10480601

เรณูนครวิทยานุกูล

นครพนม

7/4/2014 1:45:02 PM

494 :

25500041

ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์*

กาฬสินธุ์

7/8/2014 10:00:02 AM

495 :

25500400

ประตูชัย*

พระนครศรีอยุธยา

7/8/2014 3:13:22 PM

496 :

310382

วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)

พระนครศรีอยุธยา

7/8/2014 4:09:22 PM

497 :

09471501

ร่มเกล้า

สกลนคร

7/9/2014 10:59:04 AM

498 :

201304

อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

นครราชสีมา

7/9/2014 2:13:15 PM

499 :

25500348

อนุบาลบ้านกรวด*

บุรีรัมย์

7/10/2014 9:41:12 AM

500 :

06141401

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

7/10/2014 9:59:34 AM

501 :

220391

วัดคลองบางเดื่อ

นครสวรรค์

7/15/2014 1:27:35 PM

502 :

12220601

แหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ4อุปถัมภ์"

จันทบุรี

7/15/2014 1:52:25 PM

503 :

53170305

บ้านห้วยตามอญ

ศรีสะเกษ

7/15/2014 2:52:16 PM

504 :

08550401

นาน้อย

น่าน

7/15/2014 3:25:25 PM

505 :

25500859

อนุบาลหนองขุนชาติ*

อุทัยธานี

7/15/2014 4:04:25 PM

506 :

430011

บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)

ยโสธร

7/15/2014 4:12:12 PM

507 :

25500545

ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)*

ร้อยเอ็ด

7/15/2014 4:59:44 PM

508 :

25500656

วาริชภูมิพิทยาคาร

สกลนคร

7/15/2014 8:59:57 PM

509 :

25500662

อนุบาลเจริญศิลป์

สกลนคร

7/16/2014 10:16:36 AM

510 :

25500658

อนุบาลสว่างแดนดิน

สกลนคร

7/16/2014 10:17:26 AM

511 :

530655

บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)

ศรีสะเกษ

7/16/2014 1:29:03 PM

512 :

25500704

ร่มเกล้า

สระแก้ว

7/17/2014 10:48:41 AM

513 :

25500033

หัวนาคำจรูญศิลป์*

กาฬสินธุ์

7/18/2014 3:12:58 PM

514 :

74080205

บ้านโคกสามัคคี

สระแก้ว

7/22/2014 11:08:56 AM

515 :

20110801

ชุมชนบ้านโคกสวาย

นครราชสีมา

7/22/2014 5:08:08 PM

516 :

25500512

เมืองใหม่*

มุกดาหาร

7/24/2014 9:49:33 AM

517 :

380375

บ้านสงเปลือย

เพชรบูรณ์

7/24/2014 2:46:40 PM

518 :

26100101

บ้านสตึก

บุรีรัมย์

7/28/2014 1:53:40 PM

519 :

09420201

นาด้วงวิทยา

เลย

8/1/2014 2:50:46 PM

520 :

25500553

ชุมชนบ้านขวาว*

ร้อยเอ็ด

8/3/2014 12:19:01 PM

521 :

25500537

บ้านเบตง

ยะลา

8/4/2014 10:06:51 AM

522 :

25500628

บ้านดวนใหญ่(สีราษฎร์วัฒนา)*

ศรีสะเกษ

8/4/2014 1:51:46 PM

523 :

25500168

สันป่าสักวิทยา*

เชียงใหม่

8/6/2014 9:33:40 AM

524 :

210650

ชุมชนบ้านสี่แยก

นครศรีธรรมราช

8/6/2014 1:43:20 PM

525 :

10461201

หนองกุงศรีวิทยาคาร

กาฬสินธุ์

8/6/2014 3:55:32 PM

526 :

640393

บ้านบางรูป

สุราษฎร์ธานี

8/7/2014 10:20:25 AM

527 :

07630602

แม่ปะวิทยาคม

ตาก

8/12/2014 10:15:59 PM

528 :

25500674

วัดเนินพิชัย*

สงขลา

8/13/2014 1:32:41 PM

529 :

530053

บ้านเปือย

ศรีสะเกษ

8/13/2014 3:19:15 PM

530 :

260638

บ้านโคกเขาพัฒนา

บุรีรัมย์

8/15/2014 9:42:14 AM

531 :

08500104

กาวิละวิทยาลัย

เชียงใหม่

8/16/2014 8:45:26 AM

532 :

25500510

บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501*

มุกดาหาร

8/19/2014 11:06:57 AM

533 :

120580

ปางหัดสหศาสตร์

เชียงราย

8/19/2014 1:29:31 PM

534 :

25500686

อนุบาลละงู*

สตูล

8/20/2014 9:30:38 AM

535 :

640164

บ้านสี่แยกคลองศิลา

สุราษฎร์ธานี

8/25/2014 9:47:49 AM

536 :

25500712

อนุบาลเสาไห้*

สระบุรี

9/3/2014 11:33:53 AM

537 :

25500456

จ่าการบุญ*

พิษณุโลก

9/4/2014 12:49:56 PM

538 :

680196

บ้านหัวช้าง

อุดรธานี

9/10/2014 8:44:47 PM

539 :

25500332

ป่าแลวหลวงวิทยา*

น่าน

9/16/2014 9:53:30 PM

540 :

01130303

สายปัญญารังสิต

ปทุมธานี

9/27/2014 11:53:12 AM

541 :

260723

วัดบ้านโคกเหล็ก

บุรีรัมย์

9/30/2014 10:42:28 AM

542 :

09471801

คำเพิ่มพิทยา

สกลนคร

10/2/2014 9:26:42 AM

543 :

680830

มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี

อุดรธานี

10/3/2014 7:54:43 PM

544 :

690225

บ้านนายาง

อุตรดิตถ์

10/6/2014 12:06:25 PM

545 :

690308

บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214

อุตรดิตถ์

10/6/2014 2:08:49 PM

546 :

25500847

วัดแม่เฉย*

อุตรดิตถ์

10/6/2014 2:09:24 PM

547 :

120388

บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

เชียงราย

10/7/2014 10:32:11 AM

548 :

06150201

ราชสถิตย์วิทยา

อ่างทอง

10/7/2014 2:42:47 PM

549 :

60240

โป่งน้ำร้อนวิทยาคม

จันทบุรี

10/7/2014 6:50:33 PM

550 :

11330902

ส้มป่อยพิทยาคม

ศรีสะเกษ

10/8/2014 10:53:00 AM

551 :

340159

วัดเขาวงก์

พัทลุง

10/8/2014 12:07:05 PM

552 :

120678

บ้านใหม่พัฒนา

เชียงราย

10/8/2014 2:29:04 PM

553 :

130345

บ้านแม่แฮเหนือ

เชียงใหม่

10/9/2014 12:08:43 PM

554 :

13020510

บ้านสบเตี๊ยะ

เชียงใหม่

10/9/2014 4:20:36 PM

555 :

03930901

บางแก้วพิทยาคม

พัทลุง

10/10/2014 11:47:49 AM

556 :

25500615

ชุมชนบ้านปากชม*

เลย

10/13/2014 12:05:24 PM

557 :

10490108

มุกดาวิทยานุกูล

มุกดาหาร

10/13/2014 1:46:18 PM

558 :

25500064

ชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206*

ขอนแก่น

10/13/2014 11:05:31 PM

559 :

25500069

น้ำพอง*

ขอนแก่น

10/14/2014 1:50:32 PM

560 :

00105002

นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

กรุงเทพมหานคร

10/15/2014 9:31:56 AM

561 :

00102103

ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

10/15/2014 10:31:00 AM

562 :

550318

ชุมชนบ้านนากัน

สงขลา

10/15/2014 11:57:07 AM

563 :

25500582

ท่าวุ้งวิทยาคาร

ลพบุรี

10/15/2014 12:54:27 PM

564 :

10480301

อุเทนพัฒนา

นครพนม

10/17/2014 7:06:18 AM

565 :

650686

บ้านตะโนน

สุรินทร์

10/20/2014 12:21:24 PM

566 :

25500035

กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง*

กาฬสินธุ์

10/20/2014 3:53:23 PM

567 :

25500294

อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว)*

นครสวรรค์

10/21/2014 7:30:41 AM

568 :

100182

โคกเริงรมย์ศิลปาคาร

ชัยภูมิ

10/21/2014 11:38:52 AM

569 :

190488

หนองบ่อวิทยานุกูล

นครพนม

10/26/2014 9:56:57 AM

570 :

06191101

มวกเหล็กวิทยา

สระบุรี

10/29/2014 1:01:48 PM

571 :

500532

เวียงมอกวิทยา

ลำปาง

10/29/2014 4:15:14 PM

572 :

08520201

แม่เมาะวิทยา

ลำปาง

10/29/2014 5:16:45 PM

573 :

09412301

พิบูลย์รักษ์พิทยา

อุดรธานี

11/5/2014 12:38:21 AM

574 :

11300701

โชคชัยสามัคคี

นครราชสีมา

11/7/2014 8:25:33 AM

575 :

25500641

ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ

11/9/2014 9:50:23 AM

576 :

25500785

น้ำสวยวิทยา

หนองคาย

11/10/2014 10:46:43 AM

577 :

240062

บ้านศาลาใหม่

นราธิวาส

11/13/2014 9:02:08 AM

578 :

55100206

ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)

สงขลา

11/13/2014 3:55:33 PM

579 :

03860701

สวีวิทยา

ชุมพร

11/14/2014 8:42:51 AM

580 :

28060201

บ้านห้วยมงคล

ประจวบคีรีขันธ์

11/18/2014 11:36:37 AM

581 :

220475

วัดบ้านไร่

นครสวรรค์

11/20/2014 4:42:02 PM

582 :

35110206

บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176

พิจิตร

11/24/2014 10:32:03 AM

583 :

09411701

บ้านผือพิทยาสรรค์

อุดรธานี

11/24/2014 11:00:29 PM

584 :

12250301

มณีเสวตรอุปถัมภ์

ปราจีนบุรี

11/25/2014 10:49:52 AM

585 :

25500245

บ้านโนนสมบูรณ์*

นครราชสีมา

12/25/2014 6:29:59 AM

586 :

65110101

กาบเชิงมิตรภาพที่ 190

สุรินทร์

1/4/2015 5:03:43 AM

587 :

620164

บ้านห้วยไคร้

สุโขทัย

1/23/2015 9:41:56 AM

588 :

08520801

เถินวิทยา

ลำปาง

1/29/2015 12:09:24 PM

589 :

160177

ชุมชนบ้านท่าสองยาง

ตาก

2/2/2015 1:51:29 PM

590 :

10460301

กมลาไสย

กาฬสินธุ์

2/3/2015 12:15:08 PM

591 :

500299

ไหล่หินวิทยา

ลำปาง

3/6/2015 10:19:06 AM

592 :

09470501

พังโคนวิทยาคม

สกลนคร

3/9/2015 9:17:12 AM

593 :

25500036

คำบงพิทยาคม*

กาฬสินธุ์

3/10/2015 10:06:41 AM

594 :

25500376

สามร้อยยอดวิทยาคม

ประจวบคีรีขันธ์

3/10/2015 10:49:32 AM

595 :

05760301

หนองหญ้าปล้องวิทยา

เพชรบุรี

3/11/2015 2:45:15 PM

596 :

08580201

ขุนยวมวิทยา

แม่ฮ่องสอน

3/12/2015 11:31:13 AM

597 :

25500077

นายายอามพิทยาคม

จันทบุรี

3/13/2015 4:43:51 PM

598 :

25500356

อนุบาลหนองกี่

บุรีรัมย์

3/17/2015 3:14:18 PM

599 :

25500757

พุนพินพิทยาคม

สุราษฎร์ธานี

3/17/2015 3:41:37 PM

600 :

25500186

ไทยรัฐวิทยา 39*

ตรัง

3/18/2015 1:15:33 PM

601 :

05720902

อู่ทองศึกษาลัย

สุพรรณบุรี

3/18/2015 1:56:19 PM

602 :

63080303

อนุบาลสมเด็จพระวันรัต

สุพรรณบุรี

3/19/2015 1:27:30 PM

603 :

30374

โนนสะอาดราษฎร์อำนวย

กาฬสินธุ์

3/20/2015 1:47:33 PM

604 :

400048

วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)**

ภูเก็ต

3/22/2015 1:14:37 AM

605 :

25500070

บ้านศรีสุขสำราญ*

ขอนแก่น

3/22/2015 5:02:52 PM

606 :

25500109

ไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน)*

ชัยนาท

3/23/2015 11:10:54 AM

607 :

25500736

บ้านโพธิ์ศรี*

สุพรรณบุรี

3/23/2015 1:11:33 PM

608 :

25500469

นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร*(พิบูลย์สงเคราะห์)

เพชรบุรี

3/24/2015 9:56:12 PM

609 :

25500111

บางไก่เถื่อน(ตันติวิศิษฐประชานุกูล)*

ชัยนาท

3/25/2015 1:10:09 PM

610 :

90191

บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)

ชัยนาท

3/25/2015 1:13:02 PM

611 :

72010102

วัดเจ้ามูล

กรุงเทพมหานคร

3/25/2015 1:40:47 PM

612 :

25500811

สตรีอ่างทอง

อ่างทอง

3/25/2015 2:00:25 PM

613 :

25500726

อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)*

สิงห์บุรี

3/25/2015 2:03:12 PM

614 :

06160701

ท่าหลวงวิทยาคม

ลพบุรี

3/25/2015 3:22:53 PM

615 :

450846

หัวโทนวิทยา

ร้อยเอ็ด

3/26/2015 9:35:51 AM

616 :

06150701

สามโก้วิทยาคม

อ่างทอง

3/26/2015 11:31:44 AM

617 :

660091

บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี

บึงกาฬ

3/26/2015 12:43:09 PM

618 :

08571501

สันติคีรีวิทยาคม

เชียงราย

3/26/2015 4:27:59 PM

619 :

200716

ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

นครราชสีมา

3/26/2015 5:35:07 PM

620 :

25500482

เพชรละครวิทยา

เพชรบูรณ์

3/27/2015 10:51:45 AM

621 :

360471

นาบัววิทยา

พิษณุโลก

3/27/2015 1:48:57 PM

622 :

500439

เสริมขวาวิทยา

ลำปาง

3/27/2015 2:58:11 PM

623 :

710935

บ้านหนองเม็ก

อุบลราชธานี

3/27/2015 8:31:20 PM

624 :

25500831

ศรีธาตุพิทยาคม

อุดรธานี

3/28/2015 8:14:26 AM

625 :

08551001

นาหมื่นพิทยาคม

น่าน

3/29/2015 11:10:50 AM

626 :

06160601

บ้านหมี่วิทยา

ลพบุรี

3/29/2015 12:49:33 PM

627 :

450815

โพนสูงประชาสรรค์

ร้อยเอ็ด

3/30/2015 8:45:43 AM

628 :

25500208

ชุมชนบ้านพบพระ*

ตาก

3/30/2015 2:18:00 PM

629 :

490122

โคกสำโรง

ลพบุรี

3/30/2015 2:39:38 PM

630 :

150008

คลองขวาง

ตราด

3/30/2015 2:48:16 PM

631 :

08520501

ประชารัฐธรรมคุณ

ลำปาง

3/30/2015 4:16:01 PM

632 :

25500314

บ้านบาตูฯ(มิตรภาพที่ 66)*

นราธิวาส

3/31/2015 1:34:44 PM

633 :

25500065

บ้านสวองหนองไผ่ล้อม*

ขอนแก่น

3/31/2015 2:46:10 PM

634 :

66160101

เฝ้าไร่วิทยา

หนองคาย

3/31/2015 2:49:08 PM

635 :

201212

บ้านระเริง

นครราชสีมา

3/31/2015 10:06:05 PM

636 :

680722

บ้านหนองหลัก

อุดรธานี

4/1/2015 8:04:26 AM

637 :

25500497

บ้านจานโนนสูง*

มหาสารคาม

4/1/2015 9:05:10 AM

638 :

25500022

อนุบาลทองผาภูมิ*

กาญจนบุรี

4/1/2015 11:07:52 AM

639 :

680560

บ้านนิคมหนองตาล

อุดรธานี

4/1/2015 11:09:24 AM

640 :

740141

ชุมชนบ้านแซร์ออ

สระแก้ว

4/1/2015 2:27:10 PM

641 :

06160103

โคกตูมวิทยา

ลพบุรี

4/1/2015 3:10:02 PM

642 :

25500796

บ้านโคกก่องมิตรภาพ ที่ 86*

บึงกาฬ

4/1/2015 6:27:04 PM

643 :

240016

บ้านทอน

นราธิวาส

4/1/2015 7:28:27 PM

644 :

200050

ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ

นครราชสีมา

4/2/2015 9:45:52 AM

645 :

25500388

บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)*

ปัตตานี

4/2/2015 11:18:35 AM

646 :

30462

ชุมชนนาเรียงวิทยาคม

กาฬสินธุ์

4/2/2015 11:58:30 AM

647 :

12230501

แหลมงอบวิทยาคม

ตราด

4/2/2015 12:38:35 PM

648 :

12170103

เวียงเชียงรุ้งวิทยา

เชียงราย

4/2/2015 4:06:36 PM

649 :

08560701

แม่ใจวิทยาคม

พะเยา

4/2/2015 8:03:33 PM

650 :

08570103

เม็งรายมหาราชวิทยาคม

เชียงราย

4/3/2015 11:20:19 AM

651 :

10341401

ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

อุบลราชธานี

4/3/2015 12:31:59 PM

652 :

290091

บรรหารวิทยา

ปราจีนบุรี

4/3/2015 12:57:54 PM

653 :

8560102

ฟากกว๊านวิทยาคม

พะเยา

4/3/2015 2:23:47 PM

654 :

25500063

ชุมชนบ้านดอนหัน*

ขอนแก่น

4/3/2015 2:44:38 PM

655 :

71200202

บ้านนาจาน

อุบลราชธานี

4/3/2015 2:59:43 PM

656 :

55160101

บ้านหน้าวัดโพธิ์

สงขลา

4/3/2015 5:37:50 PM

657 :

711147

วิจิตราพิทยา

อุบลราชธานี

4/3/2015 8:45:31 PM

658 :

25500079

เบญจมานุสรณ์

จันทบุรี

4/4/2015 10:05:31 AM

659 :

650705

บ้านโคกกลาง

สุรินทร์

4/4/2015 2:52:01 PM

660 :

711158

โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

อุบลราชธานี

4/4/2015 3:30:21 PM

661 :

10370501

เสนางคนิคม

อำนาจเจริญ

4/5/2015 11:29:42 AM

662 :

25500406

วัดสว่างอารมณ์*

พระนครศรีอยุธยา

4/5/2015 11:31:08 AM

663 :

10340201

ศรีเมืองวิทยาคาร

อุบลราชธานี

4/5/2015 3:05:53 PM

664 :

25500407

วัดหนองไม้ซุง*

พระนครศรีอยุธยา

4/5/2015 8:41:50 PM

665 :

25500361

สตึก

บุรีรัมย์

4/5/2015 8:51:56 PM

666 :

64050102

บ้านทำเนียบ

สุราษฎร์ธานี

4/6/2015 8:26:20 AM

667 :

25500779

บ้านระมาดค้อ*

สุรินทร์

4/6/2015 11:38:50 AM

668 :

25500419

อนุบาลเมืองพะเยา(บ้านโทกหวาก*)

พะเยา

4/6/2015 12:13:11 PM

669 :

60247

ทุ่งขนานวิทยา

จันทบุรี

4/6/2015 1:12:13 PM

670 :

25500740

อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร*

สุพรรณบุรี

4/6/2015 4:05:03 PM

671 :

170161

ภัทรพิทยาจารย์

นครนายก

4/6/2015 4:43:14 PM

672 :

25500379

ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์*

ปราจีนบุรี

4/7/2015 10:35:59 AM

673 :

25500150

บ้านห้วยผึ้ง

เชียงราย

4/7/2015 12:34:08 PM

674 :

60235

ตกพรมวิทยาคาร

จันทบุรี

4/7/2015 1:35:46 PM

675 :

25500095

วัดเกาะแก้วเวฬุวัน*

ฉะเชิงเทรา

4/7/2015 2:54:15 PM

676 :

64190108

สหกรณ์นิคม

สุราษฎร์ธานี

4/7/2015 3:07:41 PM

677 :

71230107

บ้านนาชุม

อุบลราชธานี

4/7/2015 4:50:34 PM

678 :

09010106

อนุบาลเมืองชัยนาท

ชัยนาท

4/7/2015 10:18:48 PM

679 :

25500455

อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

พิจิตร

4/8/2015 10:24:40 AM

680 :

66140201

อนุบาลบ้านคอกช้าง

หนองคาย

4/8/2015 11:13:02 AM

681 :

67030204

วัดปราสาท

อ่างทอง

4/8/2015 12:19:18 PM

682 :

30010201

เมืองปัตตานี

ปัตตานี

4/8/2015 12:58:35 PM

683 :

25500807

ปาโมกข์วิทยาภูมิ

อ่างทอง

4/8/2015 1:15:43 PM

684 :

19010047

บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

สระบุรี

4/8/2015 1:20:24 PM

685 :

06161001

ลำสนธิวิทยา

ลพบุรี

4/8/2015 1:25:30 PM

686 :

480204

วัดบ้านใหม่

ราชบุรี

4/8/2015 3:22:08 PM

687 :

340235

วัดรัตนวราราม

พัทลุง

4/8/2015 4:03:28 PM

688 :

25500092

ทุ่งสะเดาประชาสรรค์*

ฉะเชิงเทรา

4/8/2015 4:43:12 PM

689 :

240283

ชุมชนบ้านซากอ

นราธิวาส

4/8/2015 5:42:04 PM

690 :

180185

วัดนราภิรมย์

นครปฐม

4/8/2015 8:18:22 PM

691 :

25500330

บ้านน้ำพาง*

น่าน

4/8/2015 9:56:14 PM

692 :

25500224

ชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น*

นครพนม

4/9/2015 10:05:44 AM

693 :

25500439

วัดทะเลน้อย(ลอยประชาคาร)*

พัทลุง

4/9/2015 11:50:24 AM

694 :

25500027

ดอนจานวิทยาคม

กาฬสินธุ์

4/9/2015 12:00:26 PM

695 :

25500149

ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

เชียงราย

4/9/2015 12:34:33 PM

696 :

25500273

วัดพระมหาธาตุ*

นครศรีธรรมราช

4/9/2015 1:09:14 PM

697 :

25500331

บ้านวังยาว*

น่าน

4/9/2015 1:09:36 PM

698 :

71020107

บ้านกาบิน

อุบลราชธานี

4/9/2015 1:12:12 PM

699 :

66060101

อนุบาลจุมพลโพนพิสัย

หนองคาย

4/9/2015 1:59:16 PM

700 :

360483

ประชาสงเคราะห์วิทยา

พิษณุโลก

4/9/2015 2:32:48 PM

701 :

130993

ราชประชานุเคราะห์ 31

เชียงใหม่

4/9/2015 3:17:43 PM

702 :

25500416

ดงเจนวิทยาคม

พะเยา

4/9/2015 3:50:32 PM

703 :

25500182

ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง*

เชียงใหม่

4/9/2015 4:34:46 PM

704 :

12230201

คลองใหญ่วิทยาคม

ตราด

4/9/2015 4:43:25 PM

705 :

25500463

วังมะด่านพิทยาคม

พิษณุโลก

4/9/2015 5:42:32 PM

706 :

60189

วัดขุนซ่อง

จันทบุรี

4/9/2015 8:29:33 PM

707 :

25500816

ชุมชนบ้านไร่สีสุก*

อำนาจเจริญ

4/9/2015 8:30:12 PM

708 :

480317

รุจิรพัฒน์

ราชบุรี

4/9/2015 11:04:56 PM

709 :

64160101

ตาขุน

สุราษฎร์ธานี

4/10/2015 7:23:12 AM

710 :

25500144

ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม)*

เชียงราย

4/10/2015 8:55:48 AM

711 :

30592

ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

กาฬสินธุ์

4/10/2015 10:09:05 AM

712 :

10480501

ธาตุพนม

นครพนม

4/10/2015 10:18:59 AM

713 :

120126

บ้านสบรวก

เชียงราย

4/10/2015 10:52:00 AM

714 :

30605

พุทโธภาวนาประชาสรรค์

กาฬสินธุ์

4/10/2015 11:01:16 AM

715 :

25500318

นิคมพัฒนา 10*

นราธิวาส

4/10/2015 11:22:38 AM

716 :

25500556

บ้านหนองคำ*

ร้อยเอ็ด

4/10/2015 12:46:27 PM

717 :

25500034

เหล่ากลางวิทยาคม

กาฬสินธุ์

4/10/2015 2:44:10 PM

718 :

290206

วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1

ปราจีนบุรี

4/10/2015 2:57:17 PM

719 :

05770501

บางสะพานน้อยวิทยาคม

ประจวบคีรีขันธ์

4/10/2015 3:11:06 PM

720 :

06160801

สระโบสถ์วิทยาคาร

ลพบุรี

4/10/2015 3:28:30 PM

721 :

25500606

ตำบลริมปิง*

ลำพูน

4/10/2015 4:00:08 PM

722 :

25500013

อนุบาลด่านมะขามเตี้ย*

กาญจนบุรี

4/10/2015 4:38:25 PM

723 :

25500139

อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)*

ชุมพร

4/10/2015 4:49:38 PM

724 :

180077

วัดหนองโพธิ์

นครปฐม

4/10/2015 5:20:51 PM

725 :

550499

เทพพิทยาภาณุมาศ

สงขลา

4/10/2015 8:14:17 PM

726 :

25500826

อนุบาลหนองวัวซอ*

อุดรธานี

4/10/2015 8:31:38 PM

727 :

13230302

วัดห้วยทราย

เชียงใหม่

4/10/2015 8:50:19 PM

728 :

25500676

กอบกุลวิทยาคม

สงขลา

4/10/2015 9:25:13 PM

729 :

05770601

เมืองปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

4/10/2015 10:00:32 PM

730 :

44050401

บ้านโกตาบารู

ยะลา

4/10/2015 10:28:55 PM

731 :

13030103

บ้านแม่นะ

เชียงใหม่

4/11/2015 9:28:52 AM

732 :

180153

วัดโคกพระเจดีย์

นครปฐม

4/11/2015 12:19:16 PM

733 :

11310801

บ้านกรวดวิทยาคาร

บุรีรัมย์

4/11/2015 1:23:10 PM

734 :

470102

บ้านสองสลึง

ระยอง

4/11/2015 1:58:43 PM

735 :

510208

บ้านทาป่าสัก

ลำพูน

4/11/2015 2:14:35 PM

736 :

640041

บ้านคลองสระ

สุราษฎร์ธานี

4/11/2015 5:27:03 PM

737 :

09470801

มัธยมวานรนิวาส

สกลนคร

4/11/2015 9:19:24 PM

738 :

11320107

รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

สุรินทร์

4/12/2015 8:41:01 PM

739 :

640010

บ้านโพหวาย

สุราษฎร์ธานี

4/12/2015 8:54:40 PM

740 :

640068

วัดเขาพระนิ่ม

สุราษฎร์ธานี

4/13/2015 8:48:51 AM

741 :

280245

ห้วยยางวิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

4/13/2015 10:24:04 AM

742 :

64010306

วัดสมหวัง

สุราษฎร์ธานี

4/14/2015 11:12:36 AM

743 :

25500780

อนุบาลปราสาทศึกษาคาร*

สุรินทร์

4/14/2015 5:58:19 PM

744 :

590121

วัดหลักสี่พัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

สมุทรสาคร

4/15/2015 10:48:21 AM

745 :

370270

ป่าเด็งวิทยา

เพชรบุรี

4/15/2015 11:01:49 AM

746 :

280247

ธงชัยวิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

4/15/2015 11:15:40 AM

747 :

11321201

สำโรงทาบวิทยาคม

สุรินทร์

4/15/2015 12:28:55 PM

748 :

05760701

บ้านแหลมวิทยา

เพชรบุรี

4/15/2015 2:44:31 PM

749 :

05210204

บ้านมูลนาค

ขอนแก่น

4/17/2015 8:42:10 AM

750 :

410573

บ้านกระบาก(กระบากวิทยาคาร)

มหาสารคาม

4/17/2015 8:52:06 AM

751 :

410178

บ้านกอกหนองผือ

มหาสารคาม

4/17/2015 8:56:22 AM

752 :

25500679

บ้านนาทวี*

สงขลา

4/17/2015 9:44:49 AM

753 :

260759

วัดสุคันธารมย์

บุรีรัมย์

4/17/2015 10:41:28 AM

754 :

25500374

อ่าวน้อยวิทยานิคม

ประจวบคีรีขันธ์

4/17/2015 11:04:11 AM

755 :

25500873

บ้านไร่*

อุบลราชธานี

4/17/2015 11:38:24 AM

756 :

05750201

สกลวิสุทธิ

สมุทรสงคราม

4/17/2015 11:40:31 AM

757 :

25500499

บ้านโสกแดง*

มหาสารคาม

4/17/2015 12:22:47 PM

758 :

50426

โคกงามวิทยาคาร

ขอนแก่น

4/17/2015 2:53:53 PM

759 :

07620201

ไทรงามพิทยาคม

กำแพงเพชร

4/17/2015 3:43:37 PM

760 :

25500325

ระแงะ*

นราธิวาส

4/17/2015 4:00:28 PM

761 :

25500058

ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี*

ขอนแก่น

4/18/2015 3:34:13 PM

762 :

25500201

บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูประถัมภ์)

ตราด

4/18/2015 4:07:49 PM

763 :

540651

กุดเรือคำพิทยาคาร

สกลนคร

4/18/2015 5:27:57 PM

764 :

130452

บ้านแม่สา

เชียงใหม่

4/18/2015 6:52:18 PM

765 :

50383

บ้านภูเหล็ก

ขอนแก่น

4/18/2015 11:05:28 PM

766 :

25500845

บ้านหาดสองแคว*

อุตรดิตถ์

4/19/2015 10:51:31 PM

767 :

26230105

บ้านซาด

บุรีรัมย์

4/20/2015 10:55:37 AM

768 :

480339

บ้านโปงกระทิงบน

ราชบุรี เขต 1

4/20/2015 2:23:00 PM

769 :

25500071

หนองแวงเรือประชาศึกษา*

ขอนแก่น

4/20/2015 9:26:20 PM

770 :

660537

หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

บึงกาฬ

4/21/2015 11:05:40 AM

771 :

01730501

บางเลนวิทยา

นครปฐม

4/21/2015 11:38:59 AM

772 :

52120101

บ้านโนนปอแดง

เลย

4/21/2015 3:17:56 PM

773 :

72010104

ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

4/22/2015 7:21:12 AM

774 :

21180201

บ้านเกาะขวัญ

นครศรีธรรมราช

4/22/2015 9:53:19 AM

775 :

06190401

ประเทียบวิทยาทาน

สระบุรี

4/22/2015 10:05:43 AM

776 :

660546

วังหลวงพิทยาสรรพ์

หนองคาย

4/22/2015 11:34:41 AM

777 :

310118

ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

พระนครศรีอยุธยา

4/22/2015 4:36:34 PM

778 :

180256

วัดมะเกลือ

นครปฐม

4/22/2015 8:14:50 PM

779 :

25500414

วัดสุคนธาราม*

พระนครศรีอยุธยา

4/23/2015 11:54:48 AM

780 :

21220304

ชุมชนบ้านนาวา

นครศรีธรรมราช

4/23/2015 2:48:08 PM

781 :

64170105

บ้านหนองหญ้าปล้อง

สุราษฎร์ธานี

4/23/2015 3:09:50 PM

782 :

01110304

บางแก้วประชาสรรค์

สมุทรปราการ

4/24/2015 11:27:48 AM

783 :

07600601

เก้าเลี้ยววิทยา

นครสวรรค์

4/25/2015 2:54:24 PM

784 :

72030307

วัดเวตวันธรรมาวาส

กรุงเทพมหานคร

4/27/2015 11:24:37 AM

785 :

72040403

วัดช่างเหล็ก

กรุงเทพมหานคร

4/27/2015 11:24:55 AM

786 :

72040402

วัดเจ้ามูล

กรุงเทพมหานคร

4/27/2015 11:30:43 AM

787 :

09430301

บึงกาฬ

บึงกาฬ

4/28/2015 3:20:21 PM

788 :

09430901

เซกา

บึงกาฬ

4/28/2015 3:26:40 PM

789 :

50976

ห้วยยางวิทยาสรรพ์

ขอนแก่น

4/29/2015 5:27:31 PM

790 :

25500844

บ้านปางวุ้น*

อุตรดิตถ์

4/29/2015 10:59:07 PM

791 :

51018

บ้านคำแมด

ขอนแก่น

4/30/2015 10:15:34 AM

792 :

01730401

คงทองวิทยา