ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

โรงเรียนที่ยังไม่ได้ update ข้อมูลในปี 2553


รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
นับจาก 1/1/2553

ที่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน จังหวัด เขต Update ล่าสุด

1 :

10340701

เดชอุดม

อุบลราชธานี

5

5/27/2008

2 :

25500010

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

1

6/25/2008

3 :

12250201

กบินทร์วิทยา

ปราจีนบุรี

2

7/3/2008

4 :

25500162

อนุบาลเชียงใหม่*

เชียงใหม่

1

7/24/2008

5 :

00104703

สิริรัตนาธร

กรุงเทพมหานคร

1

11/21/2008

6 :

21210102

เคียงศิริ

นครศรีธรรมราช

4

12/12/2008

7 :

25500538

ขัตติยะวงษา*

ร้อยเอ็ด

1

12/16/2008

8 :

00104101

ราชวินิตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

2

1/22/2009

9 :

00101001

สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

กรุงเทพมหานคร

2

1/26/2009

10 :

08580191

ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

1

1/27/2009

11 :

25500050

ระหานวิทยา

กำแพงเพชร

2

2/16/2009

12 :

25500659

บ้านคำตากล้า*

สกลนคร

3

5/22/2009

13 :

72040407

อนุบาลวัดนางนอง

กรุงเทพมหานคร

3

6/2/2009

14 :

260876

ตาจงพิทยาสรรพ์

บุรีรัมย์

3

9/2/2009

15 :

120710

พานพิทยาคม

เชียงราย

2

9/24/2009

16 :

100147

ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

ชัยภูมิ

3

10/9/2009

17 :

160002

ตากสินราชานุสรณ์

ตาก

1

10/20/2009

18 :

480358

เบญจมราชูทิศ

ราชบุรี

3

11/3/2009

19 :

25500174

ราชประชานุเคราะห์ 30

เชียงใหม่

3

12/22/2009 10:53:00 AM

20 :

440096

บ้านตังกาเด็ง

ยะลา

2

1/14/2010 7:53:02 AM

21 :

25500751

สุราษฎร์ธานี 2

สุราษฎร์ธานี

สพม.11

1/29/2010 12:11:30 PM

22 :

02960501

ตันหยงมัส

นราธิวาส

3

2/1/2010 2:05:53 PM

23 :

09471601

มัธยมวาริชภูมิ

สกลนคร

3

3/21/2010 1:27:07 PM

24 :

25500584

วัดธรรมิการาม*

ลพบุรี

1

4/19/2010 3:03:26 PM

25 :

25500157

เทิงวิทยาคม

เชียงราย

4

5/30/2010 9:25:11 PM

26 :

05760104

วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

เพชรบุรี

1

6/18/2010 10:30:35 AM

27 :

25500206

บ้านใหม่สามัคคี*

ตาก

1

7/17/2010 3:35:11 PM

28 :

00104601

นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กรุงเทพมหานคร

1

10/14/2010 4:36:53 PM

29 :

02940701

สายบุรีแจ้งประภาคาร

ปัตตานี

3

10/21/2010 9:56:43 AM

[ Home ] [รายการสารสนเทศ ]