ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

  

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Labschools.com Report


ค้นข้อมูลโรงเรียน=> [ Click ]

ระบบรายงานข้อมูลโรงเรียนในโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
 มีข้อสงสัยการกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ฯ ติดต่อ คุณวฐานิตา นพฤทธิ์ 0891522167
โรงเรียนที่ Update ข้อมูลเป็นปัจจุบัน แล้ว => Click
โรงเรียนที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน => Click

 

 

กรอกข้อมูลใหม่

แก้ไข / ลบ

 

ท่านยังไม่ได้ Login
ยังไม่สามารถทำรายการนี้ได้

ท่านยังไม่ได้ Login
ยังไม่สามารถทำรายการนี้ได้


Home