ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Main Menu


ข้อมูลโรงเรียน  
บ้านน้ำผึ้ง  ตำบล  บ้านอิฐ  อำเภอ/เขต  เมืองอ่างทอง   จังหวัด  อ่างทอง  เขต  รหัสไปรษณีย์  14000

 Last Update : 4/2/2016 3:47:39 PM                                 

 รหัสโรงเรียน  

 67010305

 ผู้บริหาร  

 นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ

 ตำแหน่ง  

 ผอ.รร.

 ตำบล  

 บ้านอิฐ

อำเภอ  

 เมืองอ่างทอง

 จังหวัด  

 อ่างทอง เขต

 รหัสไปรษณีย์  

 14000

 โทรศัพท์์  

 035672940

จำนวนครู  

 10

Web site  

 http://school.obec.go.th/bannampurng

ผ่านการรับรองแล้ว

วันที่รับรอง : 16 ธันวาคม 2548

E-mail  

 bnpschool@hotmail.com

เตรียมอนุบาล

0

ม.1

0

ปวช.1

0

อนุบาล 1

34

ม.2

0

ปวช.2

0

อนุบาล 2

22

ม.3

0

ปวช.3

0

อนุบาล 3

0

รวม

0

รวม

0

รวมเตรียม
& อนุบาล

 56

ม.4

0

 

 

ป.1

21

ม.5

0

 

 

ป.2

29

ม.6

0

 

 

ป.3

15

รวม

0

 

 

 ป.4

27

รวมมัธยม

0

 

 

ป.5

33

 

 

 

 

ป.6

19

 

 

 

 

รวมประถม

144

 

 

รวมทั้งหมด

200

กิจกรรม / ผลงาน / โครงการดีเด่น ของโรงเรียน      


ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

board_d_home.gif          แก้ไขข้อมูล

 หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน