ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Main Menu


ข้อมูลโรงเรียน  
วัดปราสาท  ตำบล  นรสิงห์  อำเภอ/เขต  ป่าโมก   จังหวัด  อ่างทอง  เขต  รหัสไปรษณีย์  14130

 Last Update : 4/8/2015 12:19:18 PM                                 

 รหัสโรงเรียน  

 67030204

 ผู้บริหาร  

 นายฉลอง อำพันเรือง

 ตำแหน่ง  

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ตำบล  

 นรสิงห์

อำเภอ  

 ป่าโมก

 จังหวัด  

 อ่างทอง เขต

 รหัสไปรษณีย์  

 14130

 โทรศัพท์์  

 035852130

จำนวนครู  

 17

Web site  

 53

ผ่านการรับรองแล้ว

วันที่รับรอง : 24 พ.ย.48

E-mail  

 prasat_school@hotmail.com

เตรียมอนุบาล

0

ม.1

52

ปวช.1

0

อนุบาล 1

0

ม.2

47

ปวช.2

0

อนุบาล 2

20

ม.3

43

ปวช.3

0

อนุบาล 3

17

รวม

142

รวม

0

รวมเตรียม
& อนุบาล

 37

ม.4

0

 

 

ป.1

24

ม.5

0

 

 

ป.2

32

ม.6

0

 

 

ป.3

27

รวม

0

 

 

 ป.4

31

รวมมัธยม

142

 

 

ป.5

24

 

 

 

 

ป.6

23

 

 

 

 

รวมประถม

161

 

 

รวมทั้งหมด

340

กิจกรรม / ผลงาน / โครงการดีเด่น ของโรงเรียน      


ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

board_d_home.gif          แก้ไขข้อมูล

 หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน