ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Main Menu


ข้อมูลโรงเรียน  
ชุมชนวัดศีลขันธาราม  ตำบล  อ่างแก้ว  อำเภอ/เขต  โพธิ์ทอง   จังหวัด  อ่างทอง  เขต  รหัสไปรษณีย์  14120

 Last Update : 10/14/2011 3:07:23 PM                                 

 รหัสโรงเรียน  

 67040101

 ผู้บริหาร  

 นายไพบูลย์ ปรากฏผล

 ตำแหน่ง  

 ผอ.รร.

 ตำบล  

 อ่างแก้ว

อำเภอ  

 โพธิ์ทอง

 จังหวัด  

 อ่างทอง เขต

 รหัสไปรษณีย์  

 14120

 โทรศัพท์์  

 035691511

จำนวนครู  

 26

Web site  

 196

ผ่านการรับรองแล้ว

วันที่รับรอง :

E-mail  

 cnongluk@hotmail.com

เตรียมอนุบาล

0

ม.1

0

ปวช.1

0

อนุบาล 1

57

ม.2

0

ปวช.2

0

อนุบาล 2

62

ม.3

0

ปวช.3

0

อนุบาล 3

0

รวม

0

รวม

0

รวมเตรียม
& อนุบาล

 119

ม.4

0

 

 

ป.1

70

ม.5

0

 

 

ป.2

60

ม.6

0

 

 

ป.3

79

รวม

0

 

 

 ป.4

75

รวมมัธยม

0

 

 

ป.5

89

 

 

 

 

ป.6

62

 

 

 

 

รวมประถม

435

 

 

รวมทั้งหมด

554

กิจกรรม / ผลงาน / โครงการดีเด่น ของโรงเรียน      


ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

board_d_home.gif          แก้ไขข้อมูล

 หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน