ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Main Menu


ข้อมูลโรงเรียน  
วัดไชโย(เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)*  ตำบล  ไชโย  อำเภอ/เขต  ไชโย   จังหวัด  อ่างทอง  เขต  รหัสไปรษณีย์  14140

 Last Update : 4/17/2016 9:07:37 AM                                 

 รหัสโรงเรียน  

 25500809

 ผู้บริหาร  

 นายเฉลียว เงินดี

 ตำแหน่ง  

 ผู้อำนวยการโรงเรียน 8

 ตำบล  

 ไชโย

อำเภอ  

 ไชโย

 จังหวัด  

 อ่างทอง เขต

 รหัสไปรษณีย์  

 14140

 โทรศัพท์์  

 035-862-688

จำนวนครู  

 15

Web site  

 http://www.watchaiyo.ac.th

ผ่านการรับรองแล้ว

วันที่รับรอง : 21 ธันวาคม 2552

E-mail  

 watchaiyo_school@hotmail.com

เตรียมอนุบาล

0

ม.1

23

ปวช.1

0

อนุบาล 1

21

ม.2

18

ปวช.2

0

อนุบาล 2

13

ม.3

23

ปวช.3

0

อนุบาล 3

0

รวม

64

รวม

0

รวมเตรียม
& อนุบาล

 34

ม.4

0

 

 

ป.1

19

ม.5

0

 

 

ป.2

19

ม.6

0

 

 

ป.3

20

รวม

0

 

 

 ป.4

13

รวมมัธยม

64

 

 

ป.5

25

 

 

 

 

ป.6

13

 

 

 

 

รวมประถม

109

 

 

รวมทั้งหมด

207

กิจกรรม / ผลงาน / โครงการดีเด่น ของโรงเรียน      


ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

board_d_home.gif          แก้ไขข้อมูล

 หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน