ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Main Menu


ข้อมูลโรงเรียน  
วัดมงคลธรรมนิมิต*  ตำบล  มงคลธรรมนิมิต  อำเภอ/เขต  สามโก้   จังหวัด  อ่างทอง  เขต  รหัสไปรษณีย์  14160

 Last Update : 5/1/2014 11:05:34 AM                                 

 รหัสโรงเรียน  

 25500810

 ผู้บริหาร  

 นายเสนาะ หิรัญอ่อน

 ตำแหน่ง  

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ตำบล  

 มงคลธรรมนิมิต

อำเภอ  

 สามโก้

 จังหวัด  

 อ่างทอง เขต

 รหัสไปรษณีย์  

 14160

 โทรศัพท์์  

 035-697604

จำนวนครู  

 8

Web site  

 

ผ่านการรับรองแล้ว

วันที่รับรอง : 18/6/51

E-mail  

 

เตรียมอนุบาล

0

ม.1

0

ปวช.1

0

อนุบาล 1

15

ม.2

0

ปวช.2

0

อนุบาล 2

20

ม.3

0

ปวช.3

0

อนุบาล 3

0

รวม

0

รวม

0

รวมเตรียม
& อนุบาล

 35

ม.4

0

 

 

ป.1

23

ม.5

0

 

 

ป.2

30

ม.6

0

 

 

ป.3

18

รวม

0

 

 

 ป.4

17

รวมมัธยม

0

 

 

ป.5

24

 

 

 

 

ป.6

21

 

 

 

 

รวมประถม

133

 

 

รวมทั้งหมด

168

กิจกรรม / ผลงาน / โครงการดีเด่น ของโรงเรียน      


ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

board_d_home.gif          แก้ไขข้อมูล

 หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน