ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Main Menu


ข้อมูลโรงเรียน  
อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)  ตำบล  ศาลเจ้าโรงทอง  อำเภอ/เขต  วิเศษชัยชาญ   จังหวัด  อ่างทอง  เขต  รหัสไปรษณีย์  14110

 Last Update : 5/2/2014 11:04:28 AM                                 

 รหัสโรงเรียน  

 25500812

 ผู้บริหาร  

 นายประจวบ อุ่นน้อย

 ตำแหน่ง  

 ผู้อำนวยการ

 ตำบล  

 ศาลเจ้าโรงทอง

อำเภอ  

 วิเศษชัยชาญ

 จังหวัด  

 อ่างทอง เขต

 รหัสไปรษณีย์  

 14110

 โทรศัพท์์  

 0 3563 1388

จำนวนครู  

 47

Web site  

 www.nangnai.ac.th

ผ่านการรับรองแล้ว

วันที่รับรอง : 16 มีนาคม 2552

E-mail  

 nangnai.school@gmail.com

เตรียมอนุบาล

0

ม.1

0

ปวช.1

0

อนุบาล 1

80

ม.2

0

ปวช.2

0

อนุบาล 2

97

ม.3

0

ปวช.3

0

อนุบาล 3

0

รวม

0

รวม

0

รวมเตรียม
& อนุบาล

 177

ม.4

0

 

 

ป.1

180

ม.5

0

 

 

ป.2

182

ม.6

0

 

 

ป.3

203

รวม

0

 

 

 ป.4

178

รวมมัธยม

0

 

 

ป.5

149

 

 

 

 

ป.6

177

 

 

 

 

รวมประถม

1069

 

 

รวมทั้งหมด

1246

กิจกรรม / ผลงาน / โครงการดีเด่น ของโรงเรียน      


ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

board_d_home.gif          แก้ไขข้อมูล

 หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน