ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Main Menu


ข้อมูลโรงเรียน  
อนุบาลแสวงหา*  ตำบล  แสวงหา  อำเภอ/เขต  แสวงหา   จังหวัด  อ่างทอง  เขต  รหัสไปรษณีย์  14150

 Last Update : 4/13/2016 11:30:29 AM                                 

 รหัสโรงเรียน  

 25500813

 ผู้บริหาร  

 นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์

 ตำแหน่ง  

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ตำบล  

 แสวงหา

อำเภอ  

 แสวงหา

 จังหวัด  

 อ่างทอง เขต

 รหัสไปรษณีย์  

 14150

 โทรศัพท์์  

 035695204

จำนวนครู  

 18

Web site  

 http://school.obec.go.th/sawangha

ยังไม่ได้ประเมินรับรอง

วันที่รับรอง : 22 ธันวาคม 2552

E-mail  

 anuban_saw@hotmail.com

เตรียมอนุบาล

0

ม.1

27

ปวช.1

0

อนุบาล 1

31

ม.2

21

ปวช.2

0

อนุบาล 2

37

ม.3

15

ปวช.3

0

อนุบาล 3

0

รวม

63

รวม

0

รวมเตรียม
& อนุบาล

 68

ม.4

0

 

 

ป.1

33

ม.5

0

 

 

ป.2

31

ม.6

0

 

 

ป.3

34

รวม

0

 

 

 ป.4

32

รวมมัธยม

63

 

 

ป.5

33

 

 

 

 

ป.6

37

 

 

 

 

รวมประถม

200

 

 

รวมทั้งหมด

331

กิจกรรม / ผลงาน / โครงการดีเด่น ของโรงเรียน      


ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

board_d_home.gif          แก้ไขข้อมูล

 หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน