ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Main Menu


ข้อมูลโรงเรียน  
วัดรุ้ง  ตำบล  บ้านรี  อำเภอ/เขต  เมืองอ่างทอง   จังหวัด  อ่างทอง  เขต 1  รหัสไปรษณีย์  14000

 Last Update : 4/29/2017 12:49:24 PM                                 

 รหัสโรงเรียน  

 670016

 ผู้บริหาร  

 นายดิษย์ ปานนวม

 ตำแหน่ง  

 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 ตำบล  

 บ้านรี

อำเภอ  

 เมืองอ่างทอง

 จังหวัด  

 อ่างทอง เขต

 รหัสไปรษณีย์  

 14000

 โทรศัพท์์  

 035860700

จำนวนครู  

 12

Web site  

 

ผ่านการรับรองแล้ว

วันที่รับรอง : 25 ก.ย. 2555

E-mail  

 beelike0707@gmail.com

เตรียมอนุบาล

28

ม.1

25

ปวช.1

0

อนุบาล 1

16

ม.2

22

ปวช.2

0

อนุบาล 2

15

ม.3

16

ปวช.3

0

อนุบาล 3

0

รวม

63

รวม

0

รวมเตรียม
& อนุบาล

 59

ม.4

0

 

 

ป.1

17

ม.5

0

 

 

ป.2

16

ม.6

0

 

 

ป.3

12

รวม

0

 

 

 ป.4

19

รวมมัธยม

63

 

 

ป.5

14

 

 

 

 

ป.6

26

 

 

 

 

รวมประถม

104

 

 

รวมทั้งหมด

226

กิจกรรม / ผลงาน / โครงการดีเด่น ของโรงเรียน      


ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

board_d_home.gif          แก้ไขข้อมูล

 หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน