ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Main Menu


ข้อมูลโรงเรียน  
วัดสุวรรณราชหงษ์  ตำบล  องครักษ์  อำเภอ/เขต  โพธิ์ทอง   จังหวัด  อ่างทอง  เขต  รหัสไปรษณีย์  14120

 Last Update : 4/11/2016 6:13:04 PM                                 

 รหัสโรงเรียน  

 670072

 ผู้บริหาร  

 นายมนู สุโธ

 ตำแหน่ง  

 ผู้อำนวยการ

 ตำบล  

 องครักษ์

อำเภอ  

 โพธิ์ทอง

 จังหวัด  

 อ่างทอง เขต

 รหัสไปรษณีย์  

 14120

 โทรศัพท์์  

 035644247

จำนวนครู  

 14

Web site  

 

ผ่านการรับรองแล้ว

วันที่รับรอง : 2 ตุลาคม 2556

E-mail  

 suwanratchahong@hotmail.com

เตรียมอนุบาล

21

ม.1

13

ปวช.1

0

อนุบาล 1

15

ม.2

1

ปวช.2

0

อนุบาล 2

15

ม.3

13

ปวช.3

0

อนุบาล 3

0

รวม

27

รวม

0

รวมเตรียม
& อนุบาล

 51

ม.4

0

 

 

ป.1

24

ม.5

0

 

 

ป.2

15

ม.6

0

 

 

ป.3

15

รวม

0

 

 

 ป.4

12

รวมมัธยม

27

 

 

ป.5

12

 

 

 

 

ป.6

17

 

 

 

 

รวมประถม

95

 

 

รวมทั้งหมด

173

กิจกรรม / ผลงาน / โครงการดีเด่น ของโรงเรียน      


ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

board_d_home.gif          แก้ไขข้อมูล

 หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน