ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Main Menu


ข้อมูลโรงเรียน  
วัดศรีบัวทอง  ตำบล  สีบัวทอง  อำเภอ/เขต  แสวงหา   จังหวัด  อ่างทอง  เขต  รหัสไปรษณีย์  14150

 Last Update : 7/2/2013 3:06:55 PM                                 

 รหัสโรงเรียน  

 670157

 ผู้บริหาร  

 นายบุญยิ่ง เชื้อนิล

 ตำแหน่ง  

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ตำบล  

 สีบัวทอง

อำเภอ  

 แสวงหา

 จังหวัด  

 อ่างทอง เขต 1

 รหัสไปรษณีย์  

 14150

 โทรศัพท์์  

 08-2199-9728

จำนวนครู  

 22

Web site  

 

ยังไม่ได้ประเมินรับรอง

วันที่รับรอง :

E-mail  

 

เตรียมอนุบาล

0

ม.1

25

ปวช.1

0

อนุบาล 1

0

ม.2

27

ปวช.2

0

อนุบาล 2

34

ม.3

27

ปวช.3

0

อนุบาล 3

34

รวม

79

รวม

0

รวมเตรียม
& อนุบาล

 68

ม.4

0

 

 

ป.1

37

ม.5

0

 

 

ป.2

38

ม.6

0

 

 

ป.3

32

รวม

0

 

 

 ป.4

37

รวมมัธยม

79

 

 

ป.5

42

 

 

 

 

ป.6

48

 

 

 

 

รวมประถม

234

 

 

รวมทั้งหมด

381

กิจกรรม / ผลงาน / โครงการดีเด่น ของโรงเรียน      


ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

board_d_home.gif          แก้ไขข้อมูล

 หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน